strzalkazaczynorg

Angażujemy osoby 60+ w aktywność obywatelską

poprzez cykliczny program edukacyjny „Zdaniem Seniora”, zdaniemseniora

strzalkazaczynorgRealizujemy program wolontariatu międzypokoleniowego, projekty edukacyjne i konsultacje społeczne.

 

strzalkazaczynorgTrwale włączamy osoby 60+ w aktywności wspólnotowe, od których oddalili się bądź wcześniej w nich uczestniczyli jedynie w ograniczonym zakresie.

 

strzalkazaczynorgPrzekazujemy niezbędne kompetencje do obywatelskiego działania we współpracy z ludźmi w każdym wieku. Budujemy wspólnotę międzypokoleniową, wzajemnie ucząc się od siebie.

 

strzalkazaczynorgPobudzamy postawę obywatelską i wiarę we własne możliwości, by aktywnie brać udział w aktywnościach partycypacyjnych.

 

strzalkazaczynorg

Profesjonalizujemy działalności Rad Seniorów, by mogły się one stać samodzielnym i efektywnym organem pomocniczym dla samorządów.

profesjonalneradynamazowszu-logotyp senior-obywatel-radny-silne-obywatelskiej-rady-seniorow-na-mazowszu-logotyp

 

 

 

 

 


AKTUALNOŚCI…