„SoVo – dostępne radio internetowe” to innowacyjny projekt zakładający utworzenie pierwszego w Polsce ogólnodostępnego portalu radiowego dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych – przyjaznego seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. Celem naszych działań jest podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych. Projekt oparty jest na uznanej w Europie dobrej praktyce Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI). Partnerem projektu jest również Fundacja Zaczyn.

Portal radiowy będzie tworzony we współpracy z kołami PSONI, Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz studentami.

W całej Polsce powstanie 30 Oddziałów Radia SoVo (15 Senioralnych Grup Radiowych oraz 15 Grup Radiowych OzNI), w których łącznie działać będzie 140 dziennikarzy – amatorów. Materiały na portal radiowy będą przygotowywane przy wsparciu ekspertów projektu. Portal będzie dostępny już w IV kwartale 2020 r.

Użytkownicy Radio SoVo niezależnie od wieku i poziomu swoich kompetencji cyfrowych, nauczą się jak swobodnie poruszać się w wirtualnej przestrzeni i wykorzystywać zasoby Internetu do pracy, nauki, rozwoju swojej pasji i budowania relacji z innymi.

Projektowi towarzyszyć będą szkolenia oraz warsztaty, na których seniorzy, OzNI, osoby z otoczenia osób z niepełnosprawnością oraz studenci dowiedzą się także jak korzystać z portalu radiowego i tworzyć audycje oraz materiały wideo.

Łącznie przeszkolonych zostanie 5025 osób, ale portal będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych tematem.

Partnerzy projektu:

Fundacja Pro Cultura (lider projektu) – propaguje wiedzę i wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju kultury i technologii społeczeństwa informacyjnego.

.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI). Jest pionierem i liderem w tworzeniu i wdrażaniu metod opartych o nowe technologie cyfrowe do edukacji i terapii OzNI.

.

.

Fundacja Zaczyn – działa na rzecz włączania osób starszych w aktywności obywatelskie. Celem fundacji jest wzmocnienie aktywności społecznej seniorów i wzmocnienie głosu osób starszych w debacie publicznej.

Dofinansowanie: