28.06 w Kinie Muranów odbyło się spotkanie dla seniorów dot. budżetu partycypacyjnego. Uczestnicy wysłuchali prelekcji o idei budżetu,  a następnie obejrzeli film „Toni Erdman”. 

Głosować w ramach budżetu partycypacyjnego można jeszcze do 30 czerwca. Seniorzy wciąż pozostają najmniej aktywną grupą biorąca udział w głosowaniu. Spotkania, warsztaty, animacje, szkolenia mają na celu zachęcenie starszych mieszkańców Warszawy, by sprawy miasta wziąć w swoje ręce, a nie oddawać głos innym.

 

Spotkanie zorganizowała Fundacja ZACZYN we współpracy z M. St. Warszawa. Pokaz filmu był finansowany ze środków miejskich. Seniorzy mogli na miejscu oddać głos budżecie partycypacyjnym. Pomagali im animatorzy Fundacji, którzy objaśniali procedurę budżetu.