4 października br. w Ogrodzie Saskim mieliśmy okazję świętować Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Imprezę organizowało Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”, a patronowali jej m.in.: Rzecznik Praw Obywatelskich, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Prezydent m. st. Warszawy.

Organizatorzy wydarzenia i wolontariusze-seniorzy zbierali podpisy pod apelem „Godność się nie starzeje!”, czyli, jak wyjaśnia Barbara Boryczka prezes Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”, prośbie o  reakcję na systematycznie docierające do nas sygnały łamania podstawowych praw osób starszych, w tym prawa do poszanowania godności. Wydarzenie było jednak przede wszystkim dobrym pretekstem do zabawy w promieniach jesiennego słońca.IMG_0201

Uczestnicy mogli zapoznać się z szeroką ofertą organizacji i instytucji pro-seniorskich działających w obszarze edukacji, aktywizacji ruchowej i promocji zdrowia, wspierających osamotnione osoby starsze i promujących wolontariat 50+. Na imprezie pojawili się przedstawiciele warszawskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, którzy prezentowali swoją ofertę w nowym roku akademickim. Swoje działania dla seniorów przedstawiły także Ośrodki Pomocy Społecznej i Domy Dziennego Pobytu z wielu dzielnic.

Na miejscu byli również reprezentanci kilkunastu organizacji pozarządowych, których animatorzy zapraszali przybyłe osoby do licznych aktywności. W czasie imprezy można było również wziąć udział w profesjonalnej rozgrzewce i spacerze z kijkami nordic-walking oraz wziąć udział w sesji jogi śmiechu. Dzięki Fundacji ZACZYN Seniorzy mieli okazję poczuć się kreatorami standardów oceny Miejsc Przyjaznych Seniorom (projekt realizowane przy udziale Urzędu m. st. Warszawy) i samodzielnie zbadać przyjazność Ogrodu Saskiego pod względem udogodnień dla osób starszych.IMG_0214

Z wystąpienia posła Michała Szczerby, przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, dowiedzieliśmy się, że 1 stycznia 2016 wejdą w życie aż trzy ustawy, bardzo istotne dla seniorów, w tym Ustawa o osobach starszych, która zobowiązuje rząd do systematycznego monitorowania sytuacji osób starszych w Polsce.

Piknik uświetniły występy artystyczne m.in.: recitale w wykonaniu Teresy Kramarskiej i jej gości oraz Wojciecha Dąbrowskiego z Festiwalem Retro im. M. Fogga. Scenę na koniec imprezy zawojowała DJ Wika, która zaprosiła wszystkich do międzypokoleniowej potańcówki. Organizatorzy oceniają, że podczas pięciu godzin Ogród Saski odwiedziło ponad trzy tysiące osób.IMG_0249