W dniach 24-26 sierpnia, w ramach projektu „Senior, Obywatel, Radny„, 15 Rad Seniorów z Mazowsza uczestniczyło w Szkole Letniej Rad Seniorów . Były to trzy dni pełne szkoleń, warsztatów, nauki, ale nie zabrakło też zabawy i wycieczek edukacyjnych.

– Nie chodzi nam o aktywizację Rad Seniorów, bo w większości nie trzeba już tego robić. Pragniemy jedynie dostarczyć niezbędnych narzędzi, które radni będą mogli wykorzystać u siebie w gminach. Cieszymy się, że wśród nas oprócz działaczy z Rad Seniorów są przedstawiciele samorządów i władz województwa. To ważne, by działać wspólnie. Dziękujemy – mówił na otwarciu Szkoły Letniej Przemysław Wiśniewski, prezes Fundacji Zaczyn.

Do Jachranki pod Serock przyjechało 90 osób działających w Radach Seniorów, by pod okiem specjalistów – trenerów, szkoleniowców, ekspertów – uczyć się dobrych praktyk w pracy prosenioralnej. Radni nie czerpali wiedzy tylko od trenerów, uczyli się przede wszystkim od siebie nawzajem.

– Najważniejsze jest to, by radni Rad Seniorów podpatrywali siebie nawzajem i uczyli się od siebie. My możemy zorganizować szkolenie z każdego obszaru, ale ważniejsze jest zarażanie się wzajemne entuzjazmem i budowanie solidarnej wspólnoty osób 60+, bez tego jakakolwiek wiedza staje się bezużyteczna – mówi Magdalena Bartecka, koordynatorka projektu „Senior, Obywatel, Radny…”.

Cennym doświadczeniem okazały się warsztaty z tworzenia banków pomysłów. Radni pod okiem doświadczonych trenerów, tworzyli listę pomysłów, które będą mogli realizować u siebie w gminach. Uczestnicy okazali się niezwykle kreatywni, a lista projektów, które będzie można zrealizować w ramach działalności Rad Seniorów nie miała końca.  Koperty życia, kluby seniora, spotkania integracyjne, dzienne punkty pomocy, karty zniżek dla seniorów, kluby książki, rozwój pomocy geriatrycznej, ekonomia społeczna, miejsca przyjazne seniorom, konkurs ogólnopolski „Zauważeni” – to tylko jedne z niezliczonych pomysłów.

Gościliśmy Barbarę Kucharską (Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej), która przedstawiła nam raport z wzajemnej pracy województwa mazowieckiego  z Radami Seniorów. Dr Roman Biskupski (przewodniczący Rady Seniorów w Legionowie) w towarzystwie reprezentanta Urzędu Miasta Legionowa, poruszył ważny temat pozyskiwania funduszy na działalność Rad Seniorów, rozwijania wzajemnych stosunków z urzędem i bycia liderem w grupach senioralnych. Zdzisław Szkutnik (Przewodniczący Rady Seniorów z Poznania) omówił sukces organizacyjny, jaki odniosła rada z Wielkopolski.

Oprócz form wykładowych, uczestnicy Szkoły Letniej mogli wziąć udział w warsztatach, m.in. z autoprezentacji i mowy ciała, skutecznej komunikacji przy rozwiązywaniu napięć w grupach, fotografii cyfrowej, komunikacji elektronicznej za pomocą Internetu, emisji głosu, negocjacji i mediacji. Wzajemne więzi zacieśnialiśmy na wycieczce w Pułtusku. Pływaliśmy gondolą po Narwi, zwiedzaliśmy Dom Polonii i piękną Bazylikę.

Trzydniową Szkołę Letnią Rad Seniorów zakończyliśmy dyskusją na temat pomysłu powołania Mazowieckiego Zrzeszenia Rad Seniorów. Przez trzy dni udało nam się zbudować zaangażowaną wspólnotę, która „myśli globalnie, działa lokalnie”,  pogłębiona została wzajemna współpraca między Radami Seniorów a urzędnikami niższego i wyższego szczebla, czego efekty widać w rozwoju świadomości o starzejącym się społeczeństwie  i budowie wspólnoty obywatelskiej na rzecz najstarszych z nas. Pracowaliśmy międzypokoleniowo, międzyurzędowo, niezależnie od zajmowanych stanowisk. Wierzymy, że to dopiero początek urzeczywistniania zainicjowanych projektów podczas Letniej Szkoły Seniorów.

Dziękujemy za aktywne uczestnictwo każdego z Państwa w Szkole Letniej!

Pozostałe zdjęcia można ściągnąć TUTAJ

strzałka-w-dół

Szkoła Letnia została zorganizowana przez  Fundację Zaczyn, dzięki środkom z rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych.

asos_logo_ai-01