Aktualna sytuacja wymaga nowych rozwiązań, także dla działań Rad Seniorów. Dlatego też zorganizowaliśmy szkolenia online dotyczące ich działalności podczas pandemii.

Wraz z nowymi wymaganiami, musieliśmy zmienić nieco podejście do szkolenia Rad Seniorów. Rozwój kompetencji członków jest bardzo ważny, ale jeszcze ważniejsze jest ich bezpieczeństwo. Dlatego też, w ramach projektu „Senior, Obywatel, Radny – Mazowiecki Inkubator Rad Seniorów”, zaproponowaliśmy spotkania, na których mogą dowiedzieć się, jak skutecznie działać, pomimo niesprzyjających warunków.

Kilkunastu członków Rad Seniorów aktywnie wzięło udział w pierwszym spotkaniu online. Dzięki niemu, dowiedzieli się m.in. jak ułożyć kalendarz prac, by Rada działała zdalnie, co można zrobić dla seniorów w swojej gminie oraz jakich zaprosić do tego partnerów, z kim rozmawiać.

Poniżej znajdują się tematy najbliższych szkoleń.

25 listopada 2020 (środa), godzina 10.00-12.00

„Jak nie marnować czasu. Kilka słów o tym dlaczego i nad czym Rada Seniorów powinna pracować w czasie pandemii”

Czas pandemii jest trudny, nie wiadomo, jak długo potrwa, jednak to nie powód by Rada zamarła. To czas na przemyślenie strategii, celów działania. Warto być przygotowanym z propozycjami działań, jak tylko skończy się pandemia. Dzięki temu Rada Seniorów może być postrzegana jako istotny partner dla władz gminy. Porozmawiamy o tym, co może pomóc Radzie w działaniach po pandemii. Jak wypracować cele na całą kadencję, jak ułożyć plan pracy rocznej i plan pracy do końca kadencji. Jakie sprawy można zrobić bezkosztowo, a jakie wymagają nakładów finansowych. Takie przygotowanie może pomóc w uzyskaniu budżetu na niektóre działania.

2 grudnia 2020 (środa), godzina 10.00-12.00

„Garść inspiracji jak Rada Seniorów może działać na rzecz mieszkańców? Pomysły już realizowane w różnych miejscowościach”

Aktywizacja mieszkańców – podpowiedzi jak Rada Seniorów może inicjować atrakcyjne działania skierowane do mieszkańców. Podczas szkolenia omówimy różne możliwe formy aktywności: od dużych pikników po regularne spotkania sąsiedzkie. Poznamy przykłady działań dedykowanych tylko seniorom i te skupiające się na zadaniach międzypokoleniowych. Omówimy, na co należy zwracać uwagę, jak przezwyciężać trudności (te w nas samych i te w naszych samorządach/instytucjach). Podczas szkolenia zrobimy listę sprzymierzeńców działań, gdyż Rada Seniorów nie działa sama. Szkolenie obejmie też omówienie sposobu opisu projektu, krótkie „abc” na co zwracać uwagę od sprecyzowania pomysłu, poprzez doprecyzowanie zakresu działań i do ewaluacji projektu. Na koniec będzie możliwość konsultacji realizacji konkretnych pomysłów własnych działań Rady. 

9 grudnia 2020 (środa), godzina 10.00-12.00

„Jacy są seniorzy w naszej gminie? Czego jeszcze warto się dowiedzieć, by działać skutecznie jako Rada Seniorów.”

Na spotkaniu omówimy różne sposoby zbierania danych dotyczących seniorów. Mogą one być pomocne w tworzeniu diagnozy potrzeb seniorów i dokumentów strategicznych gminy, a także w wyznaczeniu obszarów działania Rady w kolejnej kadencji. Wsparcie planowanych działań zebranymi danymi, może pomóc w przekonaniu władz samorządowych lub sponsorów do włączenia się w te plany. Omówimy:
(1) Gdzie szukać danych, jakie dane już zbierają różne instytucje i jak je agregować;
(2) Jak i dlaczego porównywać dane dotyczące seniorów w gminie ze skalą ogólnopolską;
(3) Dane demograficzne gminy i jak na tym tle wygląda grupa seniorów;
(4) W jakich przypadkach warto wprowadzić dodatkowe badania – ankiety, wywiady indywidualne i grupowe.
Będzie czas na pytania i odpowiedzi wyjaśniające kwestie związane ze zbieraniem danych. 

16 grudnia 2020 (środa), godzina 10.00-12.00

„Ewaluacja działań Rady Seniorów. Dlaczego warto wiedzieć, co o naszych działaniach myślą inni.”

Na szkoleniu omówimy proste metody ewaluacji działań. Przedyskutujemy, o co chodzi w ewaluacji, dlaczego warto wiedzieć, co mieszkańcy myślą o działaniach Rady Seniorów. W czasie szkolenia będziemy zastanawiać się, jak sprawdzić, czy mieszkańcy wiedzą, że Rada Seniorów powstała? Co myślą o jej działaniach? Jak możemy działać skuteczniej. Będzie też moment na zaplanowanie ewaluacji różnych działań prowadzonych przez Rady uczestniczące w szkoleniu.

Spotkania odbywają się za pośrednictwem programu Google Meets. Przed szkoleniem, każdy uczestnik otrzyma link, dzięki któremu będzie można dołączyć do spotkania. Zapraszamy Radnych oraz osoby z otoczenia Rady Seniorów, które znajdują się na terenie województwa mazowieckiego.

Zapisy

Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o wysłanie listy zainteresowanych osób (imię, nazwisko, mail) na adres: natalia.nikolajczuk@zaczyn.org

Projekt jest finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.