W listopadzie 2015 roku zakończy się proces konsultacji społecznych dotyczących powołania Rady Seniorów w dwóch podwarszawskich gminach: Konstancin-Jeziorna i Stare Babcie. W Konstancinie ostatnie spotkanie konsultacyjne odbędzie się 9 listopada, a w kolejnych tygodniach swoje uwagi do zaprojektowanego modelu Rady będzie można zgłaszać pisemnie. Ostateczny statut senioralnego samorządu trafi pod obrady gminnych radnych w grudniu.

W gminie Stare Babice konsultacje już się zakończyły. 17 listopada statut Rady będzie omawiany w trakcie obrad komisji ds. społecznych Rady Gminy, a dwa dni później trafi pod głosowanie wszystkich radnych.

Do tej pory w ramach projektu „W drodze do Rad Seniorów na Mazowszu” (bierze w nim udział 7 gmin z powiatów podwarszawskich oraz powiatu płońskiego i płockiego) powołano Rady Seniorów w Pruszkowie i Raciążu. Oprócz Konstancina-Jeziornej i Starych Babic jeszcze w listopadzie stosowne decyzje zapadną w Drobinie i Słubicach.

Poniżej: spotkania zespołu roboczego ds. powołania Rady Seniorów w Starych Babicach:

R1

R6

R4