21.10.2017 w miejscowości Obręb odbyło się spotkanie integracyjno-edukacyjne dla osób w wieku 60+ z sołectw w gminie Góra Kalwaria. To inicjatywa, którą wymyśliła i koordynuje Rada Seniorów w Górze Kalwarii przy współpracy z Fundacją ZACZYN. Program „Bądźmy razem – twórzmy wspólnotę” obejmuje 7 spotkań w poszczególnych częściach gminy Góra Kalwaria. Obejmuje wszystkie 38 sołectw na terenie gminy.

To wyjątkowy i innowacyjny program, który pokazuje, że Rada Seniorów z największej miejscowości w gminie interesuje się losem i sprawami starszych mieszkańców z całego obszaru.

Dla Fundacji ZACZYN jest to szczególny program także ze względu na autorów – Gminną Radę Seniorów w Górze Kalwarii, która jest objęta programem profesjonalizacji rad seniorów Fundacji ZACZYN. Rada nie tylko podejmuje kreatywne, samodzielne działania, ale również uczy inne rady seniorów, że bycie w Gminnej Radzie Seniorów to odpowiedzialność za mieszkańców 60+ w całej gminie.

Na spotkaniu w sołectwie Obręb w Agroturystyce „Gajówka” wzięło udział 7 sołectw: Cendrowice, Czachówek, Czaplin, Czaplinek, Dębówka, Sobików, Wincentów. Elżbieta Banasiak i Ryszard Lutomirski z Gminnej Rady Seniorów w Górze Kalwarii opowiedzieli czym jest rada seniorów, jaką pozycję zajmuje w działaniach gminy i dlaczego warto, aby seniorzy dziali razem. Ellina Łunarska-Borowiecka – członkini Gminnej Rady Seniorów opowiedziała o atrakcyjnych miejscach na świecie. Wystąpienie mieli również przedstawiciele Fundacji ZACZYN.

Gośćmi spotkania byli także przedstawiciele lokalnych władz – Burmistrz Góry Kalwarii – mgr Dariusz Zieliński, sekretarz gminy – mgr inż. Beata Kisiel, a także sołtys Obręb – Katarzyna Rewerska,  sołtys Cendrowic – Bożena Molak,  sołtys Czachówka – Bożena Kawiatkowska, sołtys Czaplina – Zbigniew Adamczyk, sołtys Dębówki – Grażyna Papińska.

Po części edukacyjnej uczestnicy mogli się zintegrować. Skłaniały ku temu występy dzieci ze szkoły w Czaplinku, a także część bankietowa.

Kolejne spotkania odbędą się w 2018 roku. Zakończenie programu planowane jest na rok 2019.

Spotkanie w sołectwie Obręb było współfinansowane z programu „Szkoła Samorządności. Program rozwijania kompetencji Rad Seniorów” ze  środków Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.