W ostatnich latach stworzyliśmy kompleksowe projekty, które pozwalają powstawać i profesjonalizować się Radom Seniorów – lokalnym samorządom reprezentującym różne środowiska osób starszych. Dzięki naszym staraniom powstało już kilkanaście Rad, którym pomagamy wyposażyć się w niezbędne do społecznego działania kompetencje tak by mogły samodzielnie rozwijać swoje społecznie użyteczne działania.

Cieszymy się, że do grona naszych mazowieckich Rad dołączają MARKI!

Wspólnie z Urzędem Miasta Marki zapraszamy więc na spotkanie konsultacyjne, podczas którego będziemy omawiać sposób wyboru członków Rady Seniorów w Markach oraz zapisy statutu, na podstawie którego będzie powołana Rada.

Spotkanie odbędzie się 8 listopada 2017 o godz. 15:30 w Pałacu Briggsów znajdującego się na skraju parku, przy ulicy Piłsudskiego 96 w Markach.