Za nami drugie warsztaty w ramach projektu „Kreatorzy Standardów” prowadzonego wspólnie z Urzędem m. st. Warszawy. 24 września spotkaliśmy się  z grupą ponad 20 osób i opracowywaliśmy standardy oceny pierwszych instytucji, które będą poddawane audytowi. Wspólnie z uczestnikami, wśród których przeważali członkowie Warszawskiej Rady Seniorów oraz Rad Dzielnicowych, omawialiśmy według jakich kryteriów należy oceniać Urzędy Dzielnic, przestrzeń architektoniczno-urbanistyczną, obiekty sportowo rekreacyjne (w tym ofertę zajęć), instytucje kultury (kina, teatry, muzea, galerie, domy kultury itp).

DSC_0393

W czasie zajęć wstępnie wybraliśmy dla tych typów instytucji po minimum 10 kryteriów oceny, zgodnie z którymi w październiku oceniane będą poszczególne warszawskie placówki.

Przed nami kolejny warsztat. Już 1 października o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie, w czasie którego wybierzemy kryteria oceny kolejnych sześciu typów instytucji. Wszystkich chętnych zapraszamy na ul. Senatorską 27 do sali konferencyjnej Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy.

DSC_0404 DSC_0405

Na spotkaniu wyznaczymy też pierwsze miejsca, które zostaną poddane audytowi obywatelskiemu. Do przyjścia zapraszamy więc również tych z Państwa, którzy zechcą się podjąć badaniu instytucji zgodnie z przyjętymi kartami oceny.

DSC_0414 DSC_0415