Już 24 listopada 2017 w Drobinie odbędzie się największa konferencja na temat kształtowania lokalnych polityk senioralnych na Mazowszu. W tegorocznym wydarzeniu udział weźmie ponownie ponad 200 gości z całego Mazowsza – aktywistów senioralnych, samorządowców, urzędników oraz członków rad seniorów.

Kongres organizowany jest przez Fundację Zaczyn oraz Stowarzyszenie Nasz Drobin.

Program ramowy wydarzenia:

11.30 – Rejestracja gości, powitalna kawa

12.00 – Przywitanie gości, słowo wstępne organizatorów

12.15 – Wystąpienia gości specjalnych:

Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Artur Pozorek – Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej

Roman Biskupski – Przewodniczący Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów

13.00 – Kolejny rok w Polityce Senioralnej w wymiarze systemowym, regionalnym i lokalnym.

Przemysław Wiśniewski – Fundacja Zaczyn, pismo ”Polityka Senioralna”

13.30 – Realna polityka senioralna w wymiarze lokalnym na przykładzie Pruszkowa. 

Michał Landowski – Wiceprezydent Pruszkowa

14.00 – Przerwa kawowa

14.30 – Wystąpienia tematyczne

Niech zobaczą naszą aktywność. Rezultaty projektu Stowarzyszenia Nasz Drobin „Drobniej ma sens”       
Prelegent: Hanna Szymańska, Mirosława Zgódka – Wiśniewska, Stowarzyszenie Nasz Drobin.

Rada Seniorów i mieszkańcy 60+ z terenów wiejskich. 
Prelegent: Elżbieta Banasiak, Przewodnicząca Rady Seniorów w Górze Kalwarii.

Senior i narzędzia cyfrowe? Skuteczna edukacja cyfrowa na przykładzie działań Fundacji Zaczyn  
Prelegent: Magdalena Foryś, Fundacja Zaczyn

Od małych kroków po strategiczne plany. Budowa polityki senioralnej na przykładzie Wołomina.
Prelegent: Łukasz Marek, Urząd Miasta Wołomin

Nieuświadomione uświadomić. Czym jest teatr legislacyjny?
Prelegent: Krzysztof Łebkowski, Przewodniczący Rady Seniorów w Zielonce

16.00 – Obiad

16.30 – 22.00 – Zabawa taneczna z muzyką na żywo oraz poczęstunkiem.

 

 

Program może ulec zmianie.

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.