29 października 2015 r. rada Miejska w Pruszkowie powołała do życia Miejską Radę Seniorów. Za przyjęciem stosowanej uchwały głosowali wszyscy radni obecni na sesji. Radni miejscy zaakceptowali tym samym statut Rady Seniorów, który powstał w wyniku trwających trzy miesiące konsultacji. Miejska Rada Seniorów w Pruszkowie będzie miała do 15 członków wybranych w trakcie spotkania wyborczego. Odbędzie się ono najprawdopodobniej w styczniu 2016 r.

W toku konsultacji, których partnerem była Fundacja Dialogu Społecznego i Fundacja ZACZYN w ramach projektu „W drodze do Rad Seniorów na Mazowszu” odbyły się dwie debaty partycypacyjne, kilka spotkań specjalnego zespołu roboczego (zasiadali w nim radni specjalnej komisji powołanej ds. utworzenia Rady Seniorów i Rady Młodzieżowej, w pracach brali również reprezentanci środowisk senioralnych i organizacji pozarządowych), dwie sesje naboru uwag pisemnych do stworzonego dokumentu. W wyniku rozbudowanego procesu konsultacji powstał spójny dokument statutu poszerzony o załączniki (karty zgłoszeniowe kandydatów do Rady, karty do głosowania).

WP_20151029_18_05_36_Pro-750x429

Dziękujemy władzom Miasta Pruszkowa za znakomitą współpracę. Szczególnie dziękujemy radnej Annie Hejnowicz, która była inicjatorką powstania Rady i prowadziła proces konsultacji.

Poniżej treść uchwały i statutu wraz z załącznikami:

Statut Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie

Projekt „W drodze do Rad Seniorów na Mazowszu” to działanie realizowane od czerwca do grudnia 2015 roku, w ramach którego prowadzone są konsultacje społeczne mające na celu stworzenie lokalnych Rad Seniorów w mazowieckich gminach.

Projekt polega na przeprowadzeniu warsztatów, szkoleń oraz konferencji dostarczających lokalnym społecznościom senioralnym oraz samorządowcom wiedzy na temat celów, których realizację mogą podjąć Rady oraz działań, które należy podjąć by uruchomić działanie efektywnej Rady. Nasi trenerzy i szkoleniowcy w każdej gminie biorącej udział w programie indywidualnie dostosowują się do oczekiwań i specyfiki lokalnej.

Zdjęcia ze spotkań konsultacyjnych w sprawie powołania rady:

DSC_0498-1024x680 DSC_0478-1024x680