Fundacja ZACZYN oraz Prezydent m.st. Warszawy  zapraszają na spotkanie z cyklu „Zmieniamy Warszawę” na temat polityki senioralnej w stolicy.  Każdego roku powiększa się w Polsce populacja osób wchodzących w wiek senioralny. Również Warszawa stoi przed wyzwaniem jakim jest realizacja kompleksowej polityki przyjaznej osobom sześćdziesiątym, siedemdziesiątym, osiemdziesiątym roku życia…

Jakie działania podejmują lokalne władze by uczynić miasto bardziej przyjaznym osobom starszym? W jaki sposób seniorzy mogą konstruktywnie wpływać na politykę miasta? Czy władze oraz środowiska senioralne są w stanie powołać Warszawską Radę Seniorów i jakie kompetencje powinno mieć takie ciało?

Warszawa przyjazna seniorom? Debata partycypacyjna na temat polityki senioralnej w Warszawie i aktywnego zaangażowania osób starszych w życie społeczne.

 4 lutego 2014, wtorek,  godz. 16.30, Pałac Ślubów na Starym  Mieście.        

Udział wezmą m. in:

Tomasz Pactwa – dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy;

Krystyna Lewkowicz – prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku;

Paweł Kubicki – badacz polityk senioralnych, Szkoła Główna Handlowa;

Joanna Erbel – socjolożka, publicystka, aktywistka miejska;

Michał Szczerba – poseł na Sejm RP, współtwórca ustawy dotyczącej Rad Seniorów;

oraz reprezentanci organizacji senioralnych oraz nieformalnych inicjatyw obywatelskich.

 

Prowadzenie: Przemysław Wiśniewski – Fundacja ZACZYN