Fundacja ZACZYN oraz Urząd Miasta st. Warszawy, zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących powołania warszawskiej Rady Seniorów.  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do podzielenia się swoimi uwagami i pomysłami dotyczącymi sposobu powołania oraz funkcjonowania Rady.

Dostępne opracowania badawcze wskazują, że osoby starsze widzą potrzebę powołania rad seniorów i większego zaangażowania w życie społeczne Warszawy. Większość seniorów chciałaby wziąć sprawy w swoje ręce i zajmować się tematami im bliskimi, związanymi z ich życiem codziennym i najbliższym otoczeniem. Dlatego też tak silne jest wśród nich przekonanie, że w Warszawie powinny funkcjonować Rady Seniorów

Celem Rady jest reprezentowanie seniorów z terenu m.st. Warszawy w zakresie aktywizacji i integracji seniorów. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

warszawska_rada_seniorow_2_slider

Proces konsultacji będzie się składał z kilku etapów. W pierwszym etapie zostaną uruchomione różne formy dialogu społecznego z mieszkańcami Warszawy. Zorganizowane warsztaty, informacja na platformie konsultacji społecznych oraz możliwość zgłaszania osobiście propozycji i uwag, pozwoli wypracować koncepcję powołania i funkcjonowania Rady Społecznej Seniorów w Warszawie.

Podczas tego etapu chcielibyśmy, aby mieszkańcy wypowiedzieli się m.in. nw następujących sprawach:

 • Czy powinna powstać rada ogólnomiejską, czy tylko rady dzielnicowe?
 • Kto powinien wskazywać członków Rady?
 • Z ilu osób miałaby się składać Rada?
 • Kto powinien być członkiem Rady?
 • Kto i kiedy powinien wskazać/wypracować zasady funkcjonowania Rady?
 • Czy Rada powinna mieć stałe miejsce i budżet?
 • Jakimi sprawami miałaby się zajmować Rada?
 • Jak miałaby współpracować z dzielnicowymi Radami?

W drugim etapie zostanie powołany Zespół ds. analizy zgłoszonych propozycji, w skład którego wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych i Urzędu, rozpatrzy wszystkie zgłoszone kwestie. Na zakończenie planowane jest przygotowanie raportu z konsultacji społecznych, w którym zawarta będzie informacja o przyjęciu lub odrzuceniu uwag wraz z uzasadnieniem.

ludzik_nieb

 

Do 16 marca 2014 roku zgłoś uwagi:

 • poprzez FORUM (zapraszamy do dyskusji on-line)
 • e-mailem konsultacje@um.warszawa.pl
 • pocztą na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa
 • osobiście w Biurze przy ul. Niecałej 2, pok. 16, w godz. 8.00-16.00 (pon.-pt.)
 • lub w trakcie jednego z warsztatów konsultacyjnych
Do wyboru są 3 terminy warsztatów:
 • piątek 7 marca, godz. 11.00-14.00 – Ośrodek Nowolipie, ul. Nowolipie 25b
 • wtorek 11 marca, godz. 11.00-14.00 – Dom Kultury „Działdowska”, ul. Działdowska 6
 • czwartek 13 marca, godz. 16.00-19.00 – Centrum Społeczne PACA, ul. Paca 40

 

Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy do 28 lutego 2014 r. e-mailem konsultacje@um.warszawa.pl lub pod numerem telefonu 22 443 14 73.

Konsultacje odbywają się w ramach cyklu „Zdaniem Seniora” prowadzonego przez Fundację ZACZYN.

Zapoznaj się z relacją z debaty na temat Warszawskiej Rady Seniorów zorganizowanej przez Fundację ZACZYN oraz Urząd m. st. Warszawy: tutaj

rada_seniorow_800