24 lutego 2017 r. w Międzypokoleniowej Kawiarni przy Anielewicza 3/5 seniorzy i seniorki związani z Fundacją Zaczyn uczestniczyli w warsztatach dyskusyjnych dot. nowych technologii w komunikacji międzypokoleniowej. 

Aktywne i bliskie relacje międzypokoleniowe są źródłem bezpieczeństwa i szczęścia w życiu. Często seniorzy zostają wykluczeni z tych relacji z różnych powodów. Dzieci i wnukowie migrują do innych miast, a nawet krajów. Seniorzy sami budują barierę między sobą a młodszymi. Naukowcy, biznesmeni i psychologowie zastanawiają się, jak te bariery i przeciwności pokonywać.

Nowe technologie umożliwiają nowe możliwości. Są wykorzystywane w różnych obszarach, także komunikacyjnych i np. tele-opieki. Seniorzy i seniorki związani z Fundacją Zaczyn wzięli udział w spotkaniu dyskusyjnym, w którym wyrażali swoje potrzeby i opinie o nowych rozwiązaniach komunikacyjnych, które chce wdrożyć warszawski start-up.