W dniach 12-14 czerwca w Rokosowie k. Leszna odbyła się Wiosenna Szkoła Wielkopolskich Rad Seniorów z inicjatywy Poznańskiej Rady Seniorów. Fundacja ZACZYN była organizatorem trzydniowego szkolenia dla Rad Seniorów. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją. 

Wiosenna Szkoła Wielkopolskich Rad Seniorów powstała z inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu. „Chcemy dzielić się swoim doświadczeniem. To z tej potrzeby zrodziła się inicjatywa zorganizowania trzydniowych szkoleń dla seniorów z Wielkopolski” – mówi Zdzisław Szkutnik, przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu

Integracyjno-szkoleniowy wyjazd odbył się 12-14 czerwca w Zamku w Rokosowie koło Leszna. Seniorzy z ponad 20 miejskich i gminnych rad seniorów z Wielkopolski uczestniczyli w bogatym, trzydniowym programie, którego głównym zadaniem było zintegrowania środowisk rad seniorów i profesjonalizacja tych grup, by mogły one być liderami społeczności senioralnej w swoich gminach.

Podczas Wiosennej Szkoły Wielkopolskich Rad Seniorów zostały poruszone m.in. kwestie polityki senioralnej oraz budowania lokalnych strategii tejże polityki. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wielu warsztatach kompetencyjnych, m.in. z wystąpień publicznych, komunikacji, negocjacji oraz budowania zespołu i pracy projektowej. Dodatkowo przedstawiciele ponad 20 gminnych i miejskich Rad Seniorów z województwa wielkopolskiego zaprezentowali swoje działania. Rozmiar ich był imponujący. Rady są na innych poziomach zaangażowania pracy, ale wszystkie wykazały się ogromną motywacją do dalszej pracy.  Prelekcje przeprowadzone były przez osoby ze społeczności akademickich w województwie wielkopolskim oraz aktywnych działaczy społecznych, w tym wielu seniorów.

Oprócz licznych prelekcji i warsztatów uczestniczy wzięli udział w zajęciach ruchowych, edukacyjnych i fakultatywnych.
m. in terapia tańcem i taniec użytkowy. Dla chętnych został przygotowany program artystyczny oraz zwiedzanie okolicznych atrakcji (Muzeum Stolarstwa i Biskupizny).

Fot. Hieronim Dymalski