W Pruszkowie w czwartek 23 listopada odbyła się wizyta studyjna. Rada Seniorów z Piaseczna przyjechała do Pruszkowa, aby spotkać się z lokalną Radą, wymienić doświadczeniami i zainspirować do dalszych działań.

fot. RS Pruszków

Obie Rady prezentowały się, zadawały wiele pytań, dyskutowały – mamy nadzieję, że powstało wiele nowych pomysłów na przyszły rok!

fot. RS Pruszków

fot. RS Pruszków

PROGRAM WIZYTY:

    • przyjazd do Pruszkowa do Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego
    • przywitanie i czas na pytania do Prezydenta Pruszkowa Jana Starzyńskiego i Wice Prezydenta Michała Landowskiego
    • prezentacje i wymiana doświadczeń
    • przejście na Tor Kolarski
    • obiad sieciujący w pobliskim Hotelu Viktor

fot. RS Pruszków

fot. RS Pruszków