Grudzień to tradycyjnie okres podsumowań oraz organizacji licznych forów wymiany wiedzy w środowisku pozarządowym i obywatelskim. Dla Fundacji ZACZYN to szczególnie gorący okres. 1 grudnia wystąpiliśmy na konferencji przeznaczonej dla aktywistów ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku organizowanej przez Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej. Na spotkaniu mówiliśmy o realizacji na UTW działań obywatelskich w tym o możliwości zakładania przez te środowiska Rad Seniorów. W spotkaniu wzięło udział 50 osób.

Dzień wcześniej wystąpiliśmy na analogicznym spotkaniu przeznaczonym dla członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz mazowieckich Rad Seniorów. W spotkaniu wzięło udział 70 osób.

4 grudnia braliśmy udział w spotkaniu organizowanym przez władze Dzielnicy Wola m. st. Warszawy na temat skutecznych form wolontariatu. W spotkaniu uczestniczyło 40 osób.

Natomiast 9 grudnia odbędzie się organizowane przez nas szkolenie dla kandydatów do Rady Seniorów w Pruszkowie, a 14 grudnia gala podsumowująca projekt Miejsce Przyjazne Seniorom.

WP_20151204_10_43_27_Pro

Spotkanie na Woli