Przedstawiciele Fundacji ZACZYN wezmą udział w odbywającym się 30 października seminarium „Polityka społeczna w dobie starzenia się ludności – długofalowe podejście do polityki senioralnej”, organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.Udział w seminarium wezmą minister Kosiniak-Kamysz, liczni przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, aktywiści organizacji trzeciego sektora. Ponadto, obecni będą eksperci z polskich oraz zagranicznych ośrodków naukowych i instytucji międzynarodowych. Wciąż można zapisywać się na seminarium. Więcej informacji na stronie ministerstwa.