Fundacja Zaczyn zakończyła działania realizowane w ramach projektu „Sovo – Dostepne Radio Internetowe”, realizowanego wspólnie z Fundacją Pro Cultura (lider projektu) oraz Polską Fundacją na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (partner projektu).

Projekt „SoVo” realizowany był przez ponad dwa lata z udziałem kilkudziesięciu grup z całego kraju – osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także seniorów. Członkowie obu społeczności, zrzeszeni w kołach PSONI oraz Uniwersytetach Trzeciego Wieku, stworzyli łącznie 30 grup radiowych. Po przejściu szkoleń specjalistycznych uruchomili swoje redakcje radiowe i studia nadawcze, a następnie przystąpili do realizacji materiałów radiowych, które upowszechniane były poprzez portal www.radiosovo.pl. W trakcie wspólnej pracy pod okiem animatorów zrealizowano setki słuchowisk przygotowanych przez członków grup na interesujące ich tematy.

Równolegle, w całym kraju trwały szkolenia cyfrowe dedykowane m. in. osobom starszym. Przez ponad rok przeprowadzono kursy w kilkudziesięciu lokalizacjach, a także liczne lekcje pokazowe i spotkania online. Wzięło w nich udział kilka tysięcy uczestników.

Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej będących w dyspozycji Centrum Projektów Polska Cyfrowa, podległego Ministerstwu Rozwoju. Koordynatorką projektu była Magdalena Janczewska z Fundacji Pro Cultura. Magdzie i Fundacji dziękujemy za zaufanie do nas. Wspólnie udało się zrealizować wartościowe przedsięwzięcie o dużym zasięgu i pozytywnym wpływie na funkcjonowanie wielu osób z wrażliwych środowisk.

Zachęcamy do obejrzenia filmu o projekcie Sovo: