Fundacja ZACZYN, Stowarzyszenie Nasz Drobin oraz partnerzy zapraszają na III Kongres Regionalnych Organizacji Senioralnych. Wydarzenie odbędzie się w czwartek 15 października 2015 r. w Zajeździe Oleńka w Drobinie (powiat płocki). Kongres rozpocznie się o godzinie 10.30. Weźmie w nim udział około 220 osób z 11 gmin mazowieckich, a także eksperci z Warszawy, Gdyni oraz innych miejscowości.

3 kongres

Program wydarzenia:

10.00 Początek rejestracji, powitalna kawa

10.30 Rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników.

Barbara Jankowska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Nasz Drobin; Sławomir Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Nasz Drobin; Jadwiga Korneszczuk – członek zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów; Barbara Kucharska – Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej

11.00 Wystąpienia merytoryczne zaproszonych gości:

Przemysław Wiśniewski, Fundacja ZACZYN / Uniwersytet Warszawski, Rok 2015 w polityce senioralnej państwa i regionu; Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, facylitator/animator, Twórzcie Rady! O pożytku z senioralnych samorządów; Katarzyna Stec – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, Diagnozowanie potrzeb i projektowanie usług dla seniorów

12.15 – Przerwa kawowa

12.30 „Jak to razem zrobiliśmy ?” Dobre praktyki Stowarzyszenia Nasz Drobin w pięciolecie działalności + pokaz filmu.

13.00 „Dobra starość” debata z udziałem m. in DJ Wiki (animatorka kultury, najstarsza polska DJ-ka) i Heleny Norowicz (aktorka, modelka)

z16225546Q,75-letnia-DJ-Wika--To-ona-wpadla-na-pomysl-parady-  0004BJ291N87D6SF-C116-F4

14.00 – Obiad

15.00 Dancing z DJ Wiką i DJ Krzysztofem

18.00 – Kolacja i dalszy ciąg imprezy

Planowane zakończenie części integracyjnej: godzina 22.00

Organizatorzy wydarzenia: Fundacja ZACZYN, Stowarzyszenie Nasz Drobin, Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemczewo; Wsparcie wydarzenia:Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Fundacja Dialogu Społecznego, Urząd Miasta i Gminy Drobin