Pismo „Polityka Senioralna”, którego wydawcą jest Fundacja Zaczyn, objęło swoim patronatem konferencję LubTech-Digital Health 2021.

Konferencja odbędzie się 8 września 2021 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym oraz online, a jej tematem jest zdrowie cyfrowe. Powstała ona z inicjatywy środowiska Klastra Lubelska Medycyna – największego klastra w obszarze zdrowia i medycyny w Polsce.

Konferencja poruszy najważniejsze zagadnienia związane z obszarem e-zdrowia. Uczestnicy będą mieli okazję poznać kluczowe instytucje wspierające rozwój innowacji, realizowane i planowane projekty oraz ekspertów. Podczas konferencji omówiona zostanie rola użytkownika końcowego, a także technologiczne, prawne, ekonomiczno-społeczne i etyczne bariery wdrożeń i komercjalizacji.

Głównymi organizatorami konferencji są Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Miasto Lublin, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
Formularz rejestracyjny: https://lubtech.lublin.eu/rejestracja/