W akcji społecznej „Zauważeni” biorą udział uczniowie z ponad 150 szkół ponadpodstawowych z całej Polski. W Technikum Mechaniczno- Elektrycznym w Rybniku emerytowani kolejarze budują z uczniami makietę kolejki.

Aktywni seniorzy

– Gdy się przechodzi na emeryturę, to pojawia się ulga, pierwsze uczucie, że doczekałem. Pierwsze myśli – będę realizował swoje hobby i zamiłowanie. Później postanowiłem, że nie zerwę całkowicie kontaktu z koleją – mówi Krzysztof Sekuła.
Przez 41 lat zawodowe życie Pana Krzysztofa było skupione wokół dworca w Rybniku. Mężczyzna był odpowiedzialny za obsadę maszynistów lokomotyw. W latach 80-tych zarządzał kadrą 500 osób. Teraz z doświadczenia 68-latniego mężczyzny i innych emerytowanych kolejarzy korzystają uczniowie miejscowego technikum.
– Udział w tym projekcie aktywizuje nas, pozwala miło spędzać czas z młodzieżą, podzielić się swoimi uwagami – dodaje Krzysztof Sekuła.

film14-11wyroznienie

Zmiana w młodzieży

Te spotkanie mają też olbrzymi wpływ na uczniów.
– To, że młodzi chcą współpracować z osobami starszymi, świadczy o tym, że realizują swoje zainteresowania, pewne potrzeby, których na pewno nie są w stanie zrealizować w kontakcie ze swoimi rówieśnikami – uważa Marek Holona, dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku.
– Widzę, że różnica pokoleń, różnica wieku, wyzwala w uczniach taką chęć pokazania seniorom, że oni dla nich autorytetem, że ich wiedza jest bardzo bogata, więc należy te osoby z odpowiednim szacunkiem traktować. Nawet uczniowie sprawiający problemy, zaskakują mnie swoim zachowaniem w otoczeniu seniorów. Są bardzo sympatyczni, usłużni. Ma to na pewno duży wpływ na wychowanie, zmianę pewnych relacji, myślenia u młodzieży – przyznaje Grażyna Winkler, pedagog Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku.

Pozytywna energia seniorów

Specjalne lekcje wychowawcze dla szkół to jeden z elementów akcji Zauważeni. Nauczyciele otrzymują scenariusze zagadnień do omówienia z uczniami po to, by młodzież łatwiej mogła zrozumieć potrzeby osób starszych.
– Dopiero kiedy usiedliśmy, zagłębiliśmy się w ten temat, kilka spraw stało się jasnych. Na przykład to, że z niektórymi rzeczami te osoby sobie po prostu nie radzą. I nie wynika to z tego, że nie chcą. Nie dostrzegamy osób starszych np. w autobusie, w kolejce do sklepu. A takim ludziom po prostu trzeba ułatwiać życie – mówi  Martyna Gitner, uczennica Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Rybniku.
W ramach akcji uczniowie mogą wziąć udział w konkursie „Ten chłopak ta dziewczyna” i opisać, sfotografować lub sfilmować historie poznanego seniora.
– To mnie tak bardzo uradowało, że seniorzy mają naprawdę więcej energii niż nie jedna młoda osoba w naszej miejscowości. Stwierdziłam, że może fajnie byłoby się z nimi poruszać. Zaproponowałam, żeby w szkole zorganizować zajęcia z Zoomby. Było widać w oczach seniorów błysk, że chcą tego – przyznaje Magda Konsek, uczennica Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Rybniku.

Małe gesty

Pani Ewa jest jedną z kilkunastu starszych osób, z którymi spotykają się uczniowie rybnickiego technikum.
– Mój mąż zmarł w styczni, więc jeszcze roku nie ma. Brakuje go, byliśmy 55 lat po ślubie. Staram się cały czas coś robić, żeby nie siedzieć. Jedyne czego żałuje, to że nie zrobiłam prawa jazdy. Bo teraz pasowałoby mi gdzieś samej jechać – uśmiecha się Ewa Dzieżok.
– Seniorzy nie oczekują wielkiej uwagi, oni oczekują gestów, zauważenia. Czasami wystarczy tylko spytać, czy potrzebują pomocy – uważa Monika Kopiczko, uczennica Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Rybniku.
Jak widać w Rybniku akcja ZAUWAŻENI odnosi zamierzony skutek. Udało się zachęcić  młodzież do życzliwego stosunku do osób starszych. Ale redakcja programu Uwaga! chce, aby nie tylko młodzież ale każdy przejął idee naszej akcji i z uśmiechem oraz serdecznością traktował każdego seniora.

 

Akcja Społeczna "Zauważeni" to wspólna kampania Fundacji Zaczyn i TVN (Uwaga!). Jest to największa w Polsce akcja społeczne i edukacyjna dotycząca wyzwań starzenia się. Aby zaangażować w nią młodsze pokolenie zorganizowaliśmy wraz z redakcją programu ogólnopolski konkurs dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnym. Ideą jego jest zapoznanie młodzieży z sytuacją osób starszych w naszym kraju i uruchomienie międzypokoleniowej współpracy i komunikacji w środowiskach lokalnych.

Więcej: http://www.zauwazeni.tvn.pl/