W kwietniu 2014 uruchomiliśmy pilotażową stronę portalu ZdaniemSeniora.pl, w którym seniorzy i seniorki piszą teksty dotyczące warszawskich spraw widzianych z perspektywy osób starszych. Publicystyka, interwencje, wywiady, recenzje – zapraszamy na ZdaniemSeniora.pl – stronę redagowaną przez obywatelskich dziennikarzy 60+.

3