[symple_divider style=”solid” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

Zespół

[symple_divider style=”solid” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

[symple_column size=”one-third” position=”first”]Przemysław Wiśniewski  – doktorant na Wydziale Zarządzania UW, trener i ewaluator, ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpracuje z podmiotami ekonomii społecznej oraz administracją publiczną. Uczestniczył w zespole wdrażającym Rządowy Program na rzecz Aktywności Osób Starszych 2012-2013.  Autor książki „(NIE)ZRÓWNANE. Kobiety w systemie nauki w Polsce”[/symple_column]

[symple_column size=”one-third” position=”second”]Elżbieta Hołoweńko – w fundacji najstarsza doświadczeniem i najmłodsza duchem. Artystka plastyczka, aktywistka miejska, działaczka ruchów na rzecz równouprawnienia i ochrony środowiska naturalnego. Animatorka Centrum Społecznego Marszałkowska 1 w Warszawie[/symple_column]

[symple_column size=”one-third” position=”last”]Adam Ostolski – socjolog i filozof. Adiunkt na Wydziale Socjologii uniwersytetu Warszawskiego. Aktywista społeczny, członek redakcji „Zielonych Wiadomości” i zespołu „Krytyki Politycznej”[/symple_column]

[symple_divider style=”solid” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

[symple_column size=”one-third” position=”first”]Wioletta Morawska  – koordynatorka projektów kulturalnych, współpracowniczka Domu Kultury Śródmieście w Warszawie w którym prowadziła projekty senioralne, współpracowniczka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy[/symple_column]

[symple_column size=”one-third” position=”second”]Rafał Bakalarczyk – doktorant w Instytucie Polityki Społecznej UW, członek zespołów eksperckich organizacji pozarządowych, m. in. Fundacji NORDEN i Centrum Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a, autor wielu publikacji dotyczących polityk senioralnych[/symple_column]

[symple_column size=”one-third” position=”last”]Magdalena Mosiewicz – reżyserka filmów dokumentalnych m. in. „Białe miasteczko” i „Ciągle wierzę”, animatorka kultury, aktywistka społeczna, edukatorka[/symple_column]

[symple_divider style=”solid” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

[symple_column size=”one-third” position=”first”]Bartek Kozek – działacz społeczny, publicysta, redaktor pisma „Zielone Wiadomości”, współpracownik „Dziennika Trybuna”. Autor wielu tekstów analitycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju czy ekologii[/symple_column]

[symple_column size=”one-third” position=”second”]Olga Wiśniewska – psycholżka, trenerka, pedagożka pracujący z młodzieżą, reprezentantami grup wykluczanych, seniorami; współpracowniczka i wolontariuszka organizacji pozarządowych[/symple_column]

[symple_column size=”one-third” position=”last”]Karolina Jędrzejewska – w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej uruchamiała Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych; obecnie pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych. Od lat wspiera organizacje pozarządowe i inicjatywy senioralne[/symple_column]

[symple_divider style=”solid” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

WSPARCIE:

[symple_divider style=”solid” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

[symple_column size=”one-third” position=”first”]Anna Glapińska – księgowa[/symple_column]

[symple_column size=”one-third” position=”second”]Paweł Sołtysiak – prawnik[/symple_column]

[symple_column size=”one-third” position=”last”]Anna Laskowska – współpraca projektowa[/symple_column]

[symple_divider style=”solid” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

Partnerzy:

Do naszych najbliższych partnerów z którymi systematycznie współpracujemy
i z którymi mamy zawarte umowy partnerskie należą:

[symple_divider style=”solid” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

 

[symple_column size=”one-half” position=”first”]

Stowarzyszenie Nasz Drobin  – www.naszdrobin.pl
Fundacja Dialogu Społecznego – www.fundacja-dialog.pl
Fundacja Strefa Zieleni – www.strefazieleni.pl

[/symple_column]

[symple_column size=”one-half” position=”last”]

Urząd Miasta i Gminy Drobin
Centrum Społeczne Marszałkowska 1 w Warszawie
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemczewo
Centrum Aktywności i Integracji w Drobinie

[/symple_column]

[symple_divider style=”solid” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]