W ramach projektu „Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów na Mazowszu” ruszyły pierwsze warsztaty dla Rad Seniorów, których celem będzie wypracowanie lokalnej Strategii Polityki Senioralnej.

Radni pod okiem eksperta – Katarzyny Tadeusiak-Jeznach, intensywnie pracują nad przygotowaniem Strategii Lokalnej Polityki Senioralnej, która jest niezbędna do efektywnej pracy samorządowej. Jest to jeden z kluczowych kroków, by głos seniora był słyszalny w publicznej debacie i wdrażaniu polityki senioralnej w jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw.

Dzięki warsztatom Radni dowiedzą się, czym jest Lokalna Strategia Polityki Senioralnej i  przygotują kompletny dokument, który pomoże im w sprawnym działaniu. Przeprowadzą lokalną ankietę potrzeb najstarszych mieszkańców ich okolicy i dokonają ich diagnozy. Zorganizują spotkanie konsultacyjne z lokalnymi organami pomocniczymi, którym przedstawią swoje wnioski z diagnozy.

– Ważne jest, by nie zostawiać samym sobie nowopowołanych Rad Seniorów, które chcą działać i poprawiać warunki życia najstarszych mieszkańców swojej okolicy. Takie warsztaty budują wspólnotę i dodają jej członkom pewności siebie, że jako radni mogę mieć realny wpływ na lokalną politykę – mówi Aneta Ganeczko, koordynatorka projektu „Profesjonalne Rady Seniorów na Mazowszu”.