12 mln odtworzeń Telewizji Pokolenia

Telewizja dla dojrzałych widzów wciąż bije kolejne rekordy. Przez 4 miesiące działalności, wszystkie nasze treści zostały odtworzone 12 mln razy! Nie słabnie także liczba widzów, która wynosi ponad 1,2 mln. Obejrzeli oni blisko 100 odcinków wszystkich 10 autorskich programów jakie oferuje Telewizja Pokolenia. Aktualnie, swoją premierę miał najnowszy 10. Program – „W stylu dowolnym”. Jest to propozycja, w której pokazujemy metamorfozę […]

Poszerz swoje umiejętności cyfrowe na bezpłatnym kursie komputerowym!

Zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły 60 rok życia, zamieszkałe na terenie Warszawy do uczestnictwa w kursach komputerowych, realizowanych przez zaprzyjaźnioną Fundację AgeHUB! Kursy są bezpłatne i odbywają się w formie online (za pośrednictwem platformy Google Meet) i skierowane są do osób posiadających już podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera i poruszania się w internecie. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu: w poniedziałek, środę i piątek. […]

Raport IPS oraz Nowej Konfederacji: Gospodarka Senioralna

Postępujące starzenie się populacji rodzi nowe wyzwania dla życia społeczno- gospodarczego. Zmienia się struktura potrzeb i oczekiwań, a też możliwości i sposobów ich zaspokajania. Większy liczebnie i procentowo udział starszych wymusza nie tylko daleko idące zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy i szeroko pojętej konsumpcji, a także tych sfer życia społecznego i publicznego, które przynajmniej częściowo, wyłączone są z oddziaływania mechanizmów rynkowych. Opracowany przez dra Rafała Bakalarczyka – członka […]

Seniorzy a usługi finansowe – zaproszenie do udziału w badaniu

Instytut Polityki Senioralnej Senior Hub zaprasza do udziału w projekcie badawczym dotyczącym sposobów korzystania przez seniorów z usług finansowych. Pozwoli ono na zbadanie preferencji stworzenie wytycznych dotyczących tworzenia wyżej wspomnianych usług. Do udziału w badaniu zapraszamy osoby powyżej 6o. roku życia. Nie ma znaczenia płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania. Badanie ma charakter całkowicie anonimowy i dobrowolny, a jego wyniki pozwolą lepiej dopasowywać usługi finansowe do potrzeb seniorów. Ankietę można […]

Wesprzyj Fundację Zaczyn przekazując 1% swojego podatku

Fundacja Zaczyn to Organizacja Pożytku Publicznego (OPP), która od 2014 roku realizuje ambitne projekty na rzecz społeczności seniorów. Każdego roku tysiące osób 60+ korzysta z naszych kursów cyfrowych, bierze udział w corocznej Paradzie Dojrzałych Wspaniałych, doskonali się pod naszym kierunkiem jako członkowie gminnych Rad Seniorów. Wydajemy pismo eksperckie „Polityka Senioralna”, prowadzimy kampanię społeczną Zrozumieć Starość, rozwijamy Instytut Polityki Senioralnej SeniorHub, prowadzimy pierwszą […]

Ponad 3000 uczestników pierwszej edycji Festiwalu Kompetencji Cyfrowych Online

Pierwsza edycja Festiwalu Kompetencji Cyfrowych Online dla Seniorów za nami! Cieszymy się, że zgromadziliśmy łącznie ponad 3000 uczestników, którzy każdego dnia obserwowali spotkania i aktywnie zadawali pytania naszym trenerom. Zapis wszystkich spotkań, które odbyły się w ramach Festiwalu, jest dostępny na Facebooku, a wkrótce także na YouTube i stronie www.telewizjapokolenia.pl. Już dziś, można odtworzyć dowolne spotkanie i ćwiczyć nabytą wiedzę, wystarczy kliknąć w ten link:   […]