Dyrektor Fundacji Zaczyn członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej

Zakończył się otwarty nabór do Rady ds. Polityki Senioralnej przy minister ds. polityki senioralnej Marzenie Okle-Drewnowicz. Członkiem Rady został m. in. Przemysław Wiśniewski, dyrektor Fundacji Zaczyn oraz Senior_Hub. Instytutu Polityki Senioralnej, redaktor naczelny pisma „Polityka Senioralna”. Kandydatury mogły zgłaszać m.in. uczelnie, organizacje pozarządowe i samorządy. Spośród 173 propozycji pani minister wybrała 30 osób – maksymalną liczbę wskazaną w zarządzeniu. Rada na inauguracyjnym posiedzeniu […]

Fundacja Zaczyn członkiem AGE Platform Europe

Fundacja Zaczyn została przyjęta do AGE Platform Europe – największej i najbardziej wpływowej europejskiej sieci organizacji działających na rzecz osób starszych. Celem AGE jest wyrażanie różnorodnych doświadczeń i aspiracji rosnącego odsetka osób starszych w Unii Europejskiej oraz podnoszenie świadomości na temat problemów związanych ze starzeniem się. AGE Platform to obecnie kilkadziesiąt organizacji pozarządowych z krajów UE. Fundacja Zaczyn będzie jedną z dwóch organizacji zrzeszonych AGE z obszaru […]

Dyrektor Fundacji Zaczyn w zarządzie COST Action

Fundacja Zaczyn została krajowym partnerem w ramach europejskiej, międzynarodowej akcji COST (Europejska Kooperacja na rzecz Nauki i Technologii) w ramach działania CA22167 – Podejścia partycypacyjne z osobami starszymi (PAAR-net). Zaczyn jest jednym z kilkudziesięciu europejskich podmiotów (uniwersytetów, think-tanków, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych) działających w ramach akcji, a dyrektor fundacji Przemysław Wiśniewski pełnić będzie przez kolejne cztery lata rolę członka zarządu akcji. COST to interdyscyplinarna sieć badawcza, […]

Dyrektor Fundacji Zaczyn w Jury Nagrody Karty Różnorodności

Dyrektor Fundacji Zaczyn Przemysław Wiśniewski został członkiem jury prestiżowej Nagrody Karty Różnorodności przyznawanej co roku najbardziej wartościowym inicjatywom pracodawców na rzecz różnorodności, równości i włączenia (DEI). Firmy, organizacje, uczelnie, instytucje publiczne i samorządy mogą wysyłać zgłoszenia konkursowe do 23 lutego 2024 r. Ogłoszenie wyników będzie miało w trakcie uroczystej gali, która odbędzie się 23 kwietnia 2024 r. Swoje inicjatywy z obszarów różnorodności, równości i włączania mogą […]

Rozwijamy Program Wolontariatu w ramach Korpusu Solidarności

Fundacja Zaczyn otrzymała trzyletni grant od Narodowego Instytutu Wolności na rozwijanie programu wolontariatu senioralnego w ramach programu Korpus Solidarności – Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO. Fundacja otrzymała środki, które pozwalają nam włączyć w działania fundacji dodatkowych wolontariuszy, głównie osoby 60+. W ramach programu byliśmy w stanie zatrudnić koordynatora wolontariatu, przejść liczne szkolenia kompetencyjne w wymiarze ponad 120 godzin, a przede wszystkim reaktywować ambitny program […]

Zaczyn wspiera akcje społeczną Halo, Tu Cyberbezpieczny Senior

Z Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa i Europejskiego Dnia Seniora mamy przyjemność wesprzeć kampanią społeczną #Halo! Tu bezpieczny Senior!    Kampania realizowana przez NASK, Warszawski Instytut Bankowości i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości Policji ma na celu zwiększenie wiedzy seniorów na temat różnych oszustw internetowych i telefonicznych, a także pokazanie seniorom socjotechnik i manipulacji stosowanych przez przestępców.   W ramach kampanii przygotowano materiały edukacyjne takie jak plakaty i ulotki, a także artykuły opisujące najczęściej […]