Wiosna 2024 r. to okres wznowienia działalności naszej senioralnej redakcji. Przygotowujemy nowy portal, pismo i programy video.

Fundacja Zaczyn w 2014 roku stworzyła pismo „Zdaniem Seniora”, znane później pod nazwą „Dojrzali Wspaniali”. Pismo było pierwszym tytułem drukowanym, a później również internetowym, który był redagowany wyłącznie przez obywatelskich dziennikarzy 60+. Do pracy redakcji włączyło się wówczas kilkanaście osób, zarówno profesjonalistów (m. in. emerytowani redaktorzy naczelni takich pism jak „Przyjaciółka” czy „Przegląd Sportowy”) jak i amatorów, którzy przeszli wielotygodniowe przeszkolenie pod okiem aktywnych dziennikarzy, researcherów, korektorów. Pismo ukazywało się do początków pandemii a następnie cykl wydawniczy uległ ograniczeniu. Ogółem ukazały się numery drukowane w łącznym nakładzie 550 000 egzemplarzy, a na portalu internetowym opublikowano ponad 300 tekstów, które przybliżały sprawy ważne dla osób starszych opisywane z perspektywy seniorów.

W 2020 roku redakcja zaangażowała się w tworzenie treści „Telewizji Pokolenia”, w ramach której w ciągu dwóch lat opublikowano ponad 100 oryginalnych materiałów video w tym programów prowadzonych przez seniorki np. „Ela radzi” Elżbiety Banasiak (o tematyce prawnej) czy „Baśka poza schematem” Basi Izydorczyk (inspirujące rozmowy). Programy dostępne były na specjalnej stronie internetowej a także na YouTube (gdzie dostępne są do dziś), a głównym kanałem ich dystrybucji był Facebook (fb.com/TelewizjaPokolenia) gdzie umieszczone materiały zostały wyświetlone ponad 10,5 mln razy.

Wiosną 2024 r. redakcja została reaktywowana. Zostały zaplanowane systematyczne spotkania zespołu reakcyjnego liczącego 8 stałych współpracowników, do których dołączy po przeszkoleniu technologicznym kilkanaście nowych osób spoza Warszawy. Redakcja zostanie otoczona opieką redaktora prowadzącego, a także osób wspierających proces redakcyjny i wydawniczy. Planujemy stworzyć nowy portal internetowy, wydać nowe numery pisma drukowanego, a także przygotowywać nowe treści video dedykowane dojrzałym odbiorcom.

Wznowienia prac możliwe jest dzięki zaangażowaniu Narodowego Instytutu Wolności, który udzielił nam wsparcia w ramach programu Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO (WoW w NGO).

Efekty naszych działań już wkrótce.