Fundacja ZACZYN działa na rzecz włączania osób starszych w aktywności obywatelskie. Naszym celem jest wzmocnienie aktywności społeczne seniorów, wzmocnienie głosu osób starszych w debacie publicznej, skuteczna wymiana wiedzy eksperckiej.

Zespół Fundacji jest realnie międzypokoleniowy, dzięki temu jesteśmy w stanie tworzyć żywą wspólnotę, zaangażowaną w projekty obywatelskie. Nasz najmłodszy członek zespołu ma 25 lat, a najstarszy ponad 84.

Ścisły zespół Fundacji pracujący głównie w Warszawie liczy 11 osób, a łączna liczba naszych współpracowników przekracza 40 osób. Są to koordynatorzy projektów, fundraiserzy, trenerzy, animatorzy, graficy, badacze czy redaktorzy naszych pism oraz serwisów internetowych.

 

fpm_9224_1

Zarząd Fundacji:

Przemysław Wiśniewski

Karolina Jędrzejewska

Rada Fundacji:

Katarzyna Czarnecka

Marzenna Dąbrowska

Barbara Jankowska

ZESPÓŁ

Anna Belica

Joanna Mazurkiewicz

Marta Goroszkiewicz

WSPÓŁPRACUJĄ

Maria Borysewicz

Ania Pielińska

Barbara Dziubińska

Basia Moroz

Barbara Izydorczyk

Rafał Bakalarczyk

Joanna Reniger

Michał Landowski

Grażyna Tarnowska