Ścisły zespół Fundacji pracujący głównie w Warszawie liczy 11 osób, a łączna liczba naszych współpracowników przekracza 40 osób. Są to koordynatorzy projektów, fundraiserzy, trenerzy, animatorzy, graficy, badacze czy redaktorzy naszych pism oraz serwisów internetowych.

fpm_9224_1

Dyrektor Fundacji Zaczyn:

Przemysław Wiśniewski

Zarząd:

Aleksandra Pietrzykowska – prezes zarządu
Mirosława Zgódka-Wiśniewska
Karolina Jędrzejewska

Rada:

Barbara Dziubińska
Łukasz Zdunowski
Barbara Jankowska

Zespół:

Magdalena Foryś – dyrektorka projektów cyfrowych
Patrycja Dubiał-Skiba – koordynatorka komunikacji
Natalia Nikołajczuk – koordynatorka projektów
Agata Czaplarska – koordynatorka biura
Małgorzata Maryl-Wójcik – Instytut Polityki Senioralnej
Rafał Bakalarczyk – Instytut Polityki Senioralnej
Anna Glapińska – księgowość

Współpraca:

Elżbieta Banasiak
Maria Borysewicz
Barbara Izydorczyk
Bożenna Adamska