To pierwsza w Polsce jednostka badawcza i doradcza zajmująca się tematami z obszaru polityki senioralnej, prowadzonej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Instytut jest innowacyjnym think-tankiem, z którym współpracuje kilkudziesięciu badaczy z różnych dziedzin. Jednostka jest jedyną w Polsce instytucją badawczą, nie związaną z publiczną jednostką naukową, zdolną do współtworzenia partnerstw badawczych w większości obszarów. Konstruktywnie współpracuje z sektorem innowacyjnym, a także biznesowym, jednostkami centralnymi administracji publicznej i samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz mediami masowymi.