Analiza aktualnego stanu systemu opieki nad osobami starszymi, a także zbiór rekomendowanych kierunków działań związanych m.in. z finansowaniem i organizacją tego typu pomocy. „Starość po polsku. Propozycja reformy systemu opieki nad osobami starszymi” to nowy raport, którego autorem jest dr Rafał Bakalarczyk – Dyrektor ds. Badań Społecznych Instytutu Polityki Senioralnej Senior.Hub.

„Polskie społeczeństwo w ostatnich latach doświadcza ogromnych przeobrażeń. Ich źródłem są m.in. zmiana struktury demograficznej i starzenie się populacji, wzrost skolaryzacji na poziomie edukacji wyższej, wyludnianie się polskiej prowincji czy wreszcie ewolucja ról społecznych kobiet oraz mężczyzn. Przeobrażenia te wpływają na bardzo wiele obszarów życia, w tym na model opieki nad osobami starszymi. Za sprawą zwiększania się średniej długości życia jesteśmy bowiem świadkami pojawienia się całego pokolenia 70+, które rzadziej niż choćby jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej mieszka ze swoimi dziećmi, mogącymi zapewnić im opiekę na starość. Przy jednoczesnej słabości opieki instytucjonalnej, jak i całego systemu opieki nad seniorami, który jest skrajnie niedofinansowany i od lat traktowany po macoszemu, oznacza to systematyczny wzrost obciążeń dla członków rodzin osób starszych”.

 

Liderem wiodącym wydania niniejszego raportu jest Klub Jagielloński, który jest partnerem Instytutu Polityki Senioralnej Senior.Hub.

Badanie współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.