To jedyne w Polsce pismo poświęcone wyzwaniom związanym ze starzeniem się społeczeństwa i projektowaniem polityk senioralnych na poziomie lokalnym, a także systemowym.

Magazyn ma charakter ekspercki, ale nie naukowy i jest przeznaczony dla samorządowców, urzędników, aktywistów organizacji senioralnych, pracowników sektora wsparcia społecznego oraz innych osób mających wpływ na tworzenie rozwiązań korzystnych dla rosnącej grupy osób starszych, których w kolejnych latach i dekadach będzie w naszym kraju przybywać. „Polityka Senioralna” ukazuje się w druku w nakładzie 1500 egzemplarzy, a jej wydania elektroniczne w formie pdf są rozsyłane do około 14 000 subskrybentów w całym kraju. Oba wydania są całkowicie bezpłatne.