Aktywnie wspieramy działania Rad Seniorów. Kierujemy swoje projekty do Rad, które już istnieją, a także tych dopiero rozwijających się. Realizujemy inicjatywy, których celem jest rozbudowywanie kompetencji członków tych instytucji poprzez szkolenia, mentoring, wspieranie i finansowanie lokalnych przedsięwzięć.