Pierwszy w Polsce ogólnodostępny portal radiowy dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych – przyjazny seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. Celem działań jest podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych. Ten innowacyjny projekt, oparty jest na uznanej w Europie dobrej praktyce Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI).

W całej Polsce powstaje 30 Oddziałów Radia SoVo (15 Senioralnych Grup Radiowych oraz 15 Grup Radiowych OzNI), w których łącznie działa 140 dziennikarzy – amatorów. Materiały na portal radiowy są przygotowywane przy wsparciu ekspertów projektu.

Portal radiowy jest tworzony we współpracy z kołami PSONI, Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz studentami.

Użytkownicy Radia SoVo niezależnie od wieku i poziomu swoich kompetencji cyfrowych, uczą się jak swobodnie poruszać się w wirtualnej przestrzeni i wykorzystywać zasoby Internetu do pracy, nauki, rozwoju pasji i budowania relacji z innymi.