Fundacja ZACZYN działa na rzecz włączania osób starszych w aktywności obywatelskie. Naszym celem jest popularyzacja działań społecznych wśród seniorów i wzmocnienie ich głosu w debacie publicznej.

Tworzymy, testujemy i lobbujemy nowe rozwiązania korzystne dla starzejącego się społeczeństwa.

Rozwijamy kompetencje osób 60, 70 i 80+, które pomagają w prowadzeniu działań społecznie użytecznych. Wspieramy także społeczności lokalne i rady seniorów.

Prowadzimy kampanie społeczne, które promują aktywność wśród seniorów, a także ich kreują ich pozytywny wizerunek w mediach.

Swoje działania realizujemy już od kilku lat, dzięki czemu służymy wiedzą i doświadczeniem eksperckim, z którego nieustannie korzystają opiniotwórcze media i instytucje państwowe. Działamy międzypokoleniowo, pokazując, że senior i nastolatek mogą się od siebie sporo nauczyć.