Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji poświęconej globalnej debacie na temat mobilności i inteligentnego starzenia się z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli miast, biznesu i wszystkich tych, którzy chcą starzeć się mądrzej.

Konferencja odbędzie się w dniach 22–24.04.2021 całkowicie w formule on-line.

Podczas konferencji poruszane będą aktualne tematy i wyzwania, jakie stoją przed miastami, społeczeństwami i specjalistami, którzy projektują infrastrukturę oraz rozwiązania biznesowe w dziedzinach mobilności i inteligentnego starzenia się.

Jedną z prelegentek konferencji została Małgorzata Maryl-Wójcik – Dyrektor ds. Projektów Badawczych i Partnerskich Instytutu Polityki Senioralnej Senior.Hub, którego organizatorem jest Fundacja Zaczyn. Jej wystąpienie pod tytułem: The need for a new beginning – the city and the loneliness of the elderly – Polish example, odbędzie się w sobotę, 24 kwietnia 2021 roku podczas panelu nr 5 – Urban „new normal” and senior citizens beyond Covid-19 w godz. 16:00-17:45.