I kwartał 2024 r. to dla Fundacji Zaczyn intensyfikacja prac nad naszymi projektami eksperckimi. Ich celem jest dostarczanie decydentom wiarygodnych rekomendacji dla prowadzenia polityki prosenioralnej.

Pismo „Polityka Senioralna” (www.polityka.zaczyn.org) powstała w 2015 roku jako pierwszy w Europie Centralnej magazyn ekspercki zajmujący się tematyką systemowych wyzwań starzenia się. Przez lata opublikowaliśmy ponad 200 specjalistycznych artykułów, które ukazały się online, a także w cyfrowych i drukowanych regularnych numerach pisma. Przygotowane, oryginalne treści były źródłem wiedzy dla urzędników, samorządowców, polityków, aktywistów, innowatorów, członków Rad Seniorów oraz innych osób mających wpływ na tworzenie rozwiązań korzystnych dla rosnącej grupy osób starszych. Redakcja zgromadziła ponad 30 ekspertów, ale w 2021 roku byliśmy zmuszeni do zawieszenia jej prac. Powodem był brak finansowania redakcji. Przygotowanie autorskich tekstów, często w oparciu o rozległe badania, a następnie korekta, skład, druk, dystrybucja – wszystko to generowało koszty wydania jednego numeru na poziomie ponad 40 000 zł.

Wszystkie wydatki związane z wydawaniem pisma w 100% zawsze pokrywała Fundacja Zaczyn nie korzystając z grantów instytucjonalnych, które na tego rodzaju działanie rzadko są przyznawane. W okresie rządów PiS Fundacji dodatkowo ucięto finansowanie projektów, również niezgodnie z regulaminami konkursów, organizowanych np. przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, czego powodem była niezależność redakcji „Polityki Senioralnej” i zawarte w niektórych naszych tekstach krytyczne opinie o wybranych działaniach administracji centralnej wobec starzejącego się społeczeństwa.

Po ponad dwóch latach podjęliśmy decyzję o reaktywowaniu magazynu. Dalej będzie on zupełnie bezpłatny. Dalej kluczowe koszty pokrywać będzie Fundacja Zaczyn, która podejmie również starania o pozyskanie uzupełniającego finansowania na wydanie kolejnych numerów. Na stronie www.polityka.zaczyn.org od marca ukazują się nowe teksty, a w kwietniu 2024 r. ukaże się pierwszy pełny numer dostępny w wersji pdf na stronie pisma, a także w wersji drukowanej wysyłanej do kluczowych odbiorców.

Zaczyn rozwija również działania Senior_Hub. Instytutu Polityki Senioralnej (www.seniorhub.pl), pierwszego w Polsce instytutu badawczego i think-tanku zajmującego się wyłącznie badaniem potrzeb i opracowywaniem rozwiązań w zakresie polityki przyjaznej starzejącemu się społeczeństwu. Nasi badacze reprezentujący prestiżowe instytucje nauki opracowali kilkanaście raportów badawczych, rekomendacji, strategii i opinii.

W lutym 2024. ukazał się pierwszy w bieżącym roku raport Instytutu dotyczący opieki instytucjonalnej nad nie w pełni samodzielnymi seniorami opracowany przez dr Rafała Bakalarczyka. Obecnie trwają pracę nad kolejnymi ekspertyzami i badaniami, które ukażą się wiosną.

Jesteśmy otwarcie na współpracę z badaczami, instytucjami publicznymi, sponsorami komercyjnymi.