DZIEŃ SENIORA w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski to cykliczne, edukacyjne wydarzenie, skierowane do osób w wieku powyżej 60 lat. 

GŁOS to interdyscyplinarny projekt artystyczny poświęcony fenomenowi ludzkiego głosu, będącego podstawowym narzędziem komunikacji i ekspresji, artykulacji treści oraz wyrażania emocji. Ideą projektu jest wsłuchanie się w głosy, które na różne sposoby zabierają artyści, ale również stworzenie warunków sprzyjających odnalezieniu przez odbiorcę własnego głosu, odkryciu jego cielesnej natury, politycznej siły, formy, możliwości i znaczenia. Celem wystawy i towarzyszących jej wydarzeń jest zaproponowanie zbioru doświadczeń sprzyjających refleksji nad rozległością określonej przez głos przestrzeni, rozciągającej się od artykulacji dyskursu do nieartykułowanego krzyku.

DZIEŃ SENIORA w październiku to oprowadzanie po wystawie GŁOS

8 października 2014, godz. 12.00, spotkanie w holu głównym CSW
Prowadząca: Zuzanna Rutkowska. Wstęp wolny.

Kolejne spotkania będą odbywać się w drugą środę każdego miesiąca.

Następny DZIEŃ SENIORA 12 listopada 2014 o godz. 12.00

Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny, nie obowiązują wcześniejsze zapisy.