Na jakim etapie są konsultacje społeczne dotyczące powołania, kompetencji oraz organizacji działania Warszawskiej Rady Seniorów?  Zacznijmy od tego, że prowadzone przez Fundacją ZACZYN oraz Urząd m. st. Warszawy konsultacje są prowadzone wieloetapowo. Ich początkiem jest wypracowywanie koncepcji przez uczestników.

ODDOLNY MODEL KONSULTACJI

Obecnie trwające warsztaty służą nie temu by odnieść się do gotowej propozycji miejskich urzędników, a stworzeniu propozycji, która dopiero będzie oceniana przez kolejnych zainteresowanych mieszkańców. Warsztaty trwające w pierwszym i drugim tygodniu marca są więc de facto nie formą zebrania uwag i sugestii do dokumentu, lecz burzą mózgów w czasie której pierwszy projekt miasta jest tylko jednym z analizowanych pomysłów. W czasie warsztatów wnoszone są nowe propozycje – od razu dyskutowane, przerabiane, poddawane pod ocenę kolejnych grup.

DSC_0003

Zdjęcia z warsztatów z 7 marca.Od lewej: Karolina Kołbyk, Katarzyna Tadeusiak-Jeznach.

JAK RODZĄ SIĘ POMYSŁY i CO SIĘ Z NIMI DZIEJE?

Pracujące przy konsultacjach facylitatorki dokonują bieżących podsumowań systematyzując opinie uczestników. Zgoda w danym obszarze jest odnotowywana, a wypracowana propozycja referowana kolejnej grupie, która dyskutuje propozycje i albo ją akceptuje, albo udoskonala. Tam gdzie zgody nie ma, dyskusja trwa dłużej, a najbardziej akceptowalne rozwiązanie może być wyłonione dopiero przez następną grupę. Przykładem jest np. postulat tworzenia Rady Seniorów w oparciu o rady dzielnicowe (jeszcze nie funkcjonują). Postulat wniesiony na pierwszym warsztacie przez pana Zbigniewa Czerwińskiego był jedną z trzech równorzędnych propozycji. Natomiast po zreferowaniu na drugich warsztatach zyskał status propozycji najbardziej popularnej. Kolejne warsztaty będą okazją sprawdzenia czy rozwiązanie jest akceptowalne, czy pomysł wymaga korekty lub udoskonalenia, albo czy zostanie odrzucony kosztem innej wizji.

CO PO WARSZTATACH?

W czwartek 13 marca odbyły się w Centrum Paca ostatnie, czwarte, warsztaty konsultacyjne. Równolegle, do niedzieli 16 marca można było przesyłać pomysły na radę pocztą, e-mailem lub poprzez platformę konsultacyjną Urzędu m. st. Warszawy http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/porady-dla-rady. W drugiej połowie marca facylitatorki Katarzyna Tadeusiak-Jeznach oraz Karolina Kołbyk sporządzą raport z warsztatów, który zostanie włączony do dokumentu podsumowującego wszystkie uwagi zgłaszane, w różnej formie, przez mieszkańców. Częścią sprawozdania będzie rekomendacja dotycząca stworzenia, kompetencji i organizacji Warszawskiej Rady Seniorów. W kwietniu trafi ona do kolejnych konsultacji, już o bardziej „klasycznym” kształcie. Każdy będzie mógł zgłaszać uwagi do dokumentu w odpowiednim trybie. Zostaną one wzięte pod uwagę i przedstawione w czasie finalnej debaty po której dokument trafi na biurko Prezydent m. st. Warszawy. Magistrat będzie mógł uruchomić procedurę powołania Rady, ale może również nie skorzystać z tego prawa.

DSC_0961

Uczestnicy warsztatów w Ośrodku Nowolipie.

KIEDY MOŻE POWSTAĆ PIERWSZA WARSZAWSKA RADA SENIORÓW?

To zależy od woli politycznej, ale też od samej wizji wypracowanej przez mieszkańców. Jeśli zostanie wybrany tryb wyborów bardziej powszechnych to przygotowanie procesu potrwa dłużej. Możliwe jednak, że pierwsze wybory odbędą się np. tuż po wakacjach i Rada zacznie pracować jesienią. Jeśli jednak wybrany zostanie scenariusz powołania Rady jako reprezentację wyłanianą ze składu rad dzielnicowych, to poczekać trzeba będzie na powstanie tych ostatnich. A to może być proces długi, wymagający dzielnicowych konsultacji. W takim wypadku Rada mogłaby powstać nawet w 2015 roku. Inicjatywa należy do uczestników warsztatów. Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Zespół Fundacji ZACZYN