W ramach projektu „Profesjonalne Rady na Mazowszu”„Senior, Obywatel, Radny” 20 września odbyło się szkolenie z administracji stron internetowych dla członków mazowieckich Rad Seniorów.

Rady Seniorów  z Pruszkowa, Góry Kalwarii, Zielonki, Serocka i warszawskiej Woli uczestniczyli w szkoleniu  z administracji stron internetowych. Szkolenie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, dzięki gościnności tutejszej Rady Seniorów.

Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się o najważniejszych cechach i funkcjach strony internetowej opartej na systemie wordpress. Celem szkolenia jest oswojenie radnych z funkcjonowaniem stron internetowych, by w przyszłości mogli samodzielnie wykorzystywać je w celach informacyjnych i wizerunkowym. Jest to też jedna z metod wkluczenia osób 60+ w cyfryzację.