Rok 2021 to kolejny trudny okres dla osób 60+, w znaczącym stopniu wyizolowanych społecznie z powodu COVID. To również kolejny rok, w którym nie wzrosła znacząco liczba osób dojrzałych i starszych wyposażonych w kompetencje cyfrowe – utrudnienia w organizacji stacjonarnych kursów sprawiły, że niewiele osób mogło zacząć swoją cyfrową przygodę pod okiem doświadczonych trenerów.

Pomimo problemów z powodzeniem zakończyliśmy pierwszy rok działania Porozumienia na rzecz Edukacji Cyfrowej Osób 60+, którego celem jest animowanie działań w zakresie masowego i efektywnego edukowania rosnącej grupy seniorów, o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach poznawczych, a także lobbowanie na rzecz uruchomienia krajowego, finansowanego ze środków publicznych, programu edukacji cyfrowej osób starszych pozwalającego wdrożyć w cyfrowy świat przynajmniej 1 milion nowych użytkowników do roku 2025.

Działania w zakresie startu i rozwijania Porozumienia rozpoczęły czołowe organizacje pozarządowe stawiające sobie za cel opracowywanie i wdrażanie metod i programów edukacji cyfrowej osób starszych, tj: Fundacja Zaczyn (www.zaczyn.org), Fundacja Age Hub (www.agehub.pl) i Senior_Hub. Instytut Polityki Senioralnej (www.seniorhub.pl) – jednostka badawcza zrzeszająca ponad 100 badaczy i aktywistów.  Pośrednio w naszych działaniach bierze udział wielu partnerów publicznych takich jak przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, Rady Seniorów czy lokalne stowarzyszenia i Uniwersytety Trzeciego Wieku.

 

W 2021 roku zajmowaliśmy się efektywną edukacją w myśl zasady, iż skuteczna inicjatywa polega na bieżącym wdrażaniu i testowaniu rozwiązań, a kluczowe dla sukcesu misji edukacji cyfrowej seniorów jest samo poszerzanie liczby osób objętych bezpośrednim wsparciem edukacyjnym. Oto nasze osiągnięcia:

 

Fundacja AgeHub przeszkoliła w Warszawie niemal 1000 niepowtarzalnych uczestników w ramach projektów „Cyfrowi Seniorzy” i „Festiwal Kompetencji Cyfrowej”. Programy finansowane były ze środków Urzędu m. st. Warszawy, co pozwoliło na organizację 40 grup zajęciowych w ramach kursu ogólnego dla osób średniozaawansowanych oraz kursów szczegółowych z zakresu sześciu linii tematycznych. Prócz regularnych kursów zorganizowaliśmy też sesje poradnictwa cyfrowego dla osób 60+, które mogły wziąć udział w spotkaniu z animatorem w formie stacjonarnej lub online. W ten sposób pomogliśmy dodatkowym setkom osób chcących podnieść swoje kompetencje cyfrowe.

Fundacja Zaczyn, wspólnie z Fundacją Pro-Cultura, wdrożyły program „Sovo – dostępne radio internetowe” finansowany ze środków europejskich będących w dyspozycji Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W ramach projektu stworzyliśmy portal RadioSovo.pl animowany m. in. przez 15 lokalnych, senioralnych, grup radiowych – odpowiednio przeszkolonych i wyposażonych w sprzęt. Odbyło się także 12 stacjonarnych wykładów w lokalnych UTW dla ponad 800 osób, a także 8 dwudziestogodzinnych szkoleń dla dziesięcioosobowych grup seniorów z tak różnych miejscowości jak Bytom, Lesznowola, Gniew czy Środa Wielkopolska. W grudniu 2021 r. uruchomiliśmy też „Akademię Seniora Sovo” – pierwsza edycja spotkań online zgromadziła ponad 200 uczestników. Przed nami ponad 70 (tak, siedemdziesiąt) kolejnych szkoleń tematycznych, które będą realizowane do maja 2022 r.

Wspólnie z Orange Polska opracowaliśmy również materiały edukacyjne dostępne w pierwszym tego rodzaju serwisie tworzonym przez operatora telekomunikacyjnego tj. OrangeDlaSeniora (www.orange.pl/dlaseniora). Na stronie można znaleźć tutoriale, filmy instruktarzowe oraz inne treści edukacyjne opracowane z naszym udziałem i rzetelnie przetestowane z udziałem odbiorców 60, 70 czy 80+. Kompleksowy serwis dostępny jest dla osób w każdym wieku, w tym również dla opiekunów wymagających opieki.

Obie Fundacje, tj. Zaczyn i AgeHub, w ramach projektu „Telewizja Pokolenia” przygotowały treści edukacyjne i instruktarzowe, które dotarły do 1 miliona osób 60+. Zrealizowaliśmy 11 odcinków „Zapytaj Magdę” – profesjonalnego programu telewizyjnego emitowanego na Facebooku i YouTube w którym trenerka Magdalena Foryś omawia ważne funkcjonalności internetowe. Głównym kanałem dystrybucji treści był Facebook, gdzie– poprzez kanał „TelewizjaPokolenia” – wygenerowaliśmy niemal 1,5 miliona odsłon programu, który dotarł do 1 miliona niepowtarzalnych widzów (a więc ponad połowy użytkowników FB w wieku 60+). Zorganizowaliśmy także ponad 20 webinariów otwartych dotyczących spraw cyfrowych, które transmitowaliśmy na FB. Wzięło w nich udział ponad 3000 niepowtarzalnych uczestników. W rekordowym webinarze uczestniczyło ponad 400 osób, które wygenerowały ponad 800 pytań szczegółowych zadawanych na tablicy lub mailowo. Na każde pytanie szczegółowe odpowiadali nasi animatorzy, którzy pracowali z seniorami w trakcie każdego webinara i po nim.

Senior_Hub. Instytut Polityki Senioralnej zrealizował badanie i opracował raport z rekomendacjami dotyczący korzystania przez osoby 60+ z cyfrowych narzędzi zarządzania finansami. Badanie pod kierunkiem dr Sylwii Badowskiej i dr Anny Golec, przeprowadzone na próbie ponad 500 osób dostarczyło nowej wiedzy i wskazówek dla podmiotów rynkowych oferujących cyfrowe narzędzia zarządzania finansami i przełamało wiele stereotypowych opinii na temat rzekomego cyfrowego niedostosowania osób starszych do użytkowania złożonych narzędzi zarządzania finansami. Raport dostępny na www.seniorhub.pl został opracowany wspólnie z partnerami: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, CFA Society Polska, Izba Zarządzających Finansami i Aktywami.

W 2021 roku opracowaliśmy i udostępniliśmy innowacyjne programy i materiały edukacyjne. Wdrożyliśmy łącznie 10 różnych kursów tematycznych (i materiałów dydaktycznych) adresowanych do różnych grup, odpowiadających na zróżnicowane możliwości poznawcze. Większość materiałów jest udostępniana na zasadzie wolnej licencji – dziś z naszych programów, tutoriali, podręczników korzysta ponad 100 podmiotów w całym kraju.

To nie wszystko.

W ramach Senior_Hub zbadaliśmy jako pierwsi poziom zaawansowania cyfrowego osób 60+ w dobie COVID – partnerem badania i raportu była Promedica24.

Jesienią przeprowadziliśmy kolejne warsztaty cyfrowe dla mieszkańców Warszawy pozwalające pokryć ogromny popyt na ten rodzaj edukacji – było to możliwe dzięki wsparciu Benefit System.

Szkoliliśmy również seniorów z wielu mazowieckich Rad Seniorów – naszym grantodawcą był Narodowy Instytut Wolności w ramach programu Nowe FIO.

Wszystkim partnerom dziękujemy. Razem możemy skuteczniej edukować cyfrowo rosnącą grupę osób 60, 70 czy 80+ a tym samym znacząco ograniczać poziom wykluczenia społecznego dojrzałych kobiet i mężczyzn.