21 stycznia przeprowadziliśmy warsztaty dla kilkudziesięciu pracowników firmy Orange. Spotkanie to miało stać się inspiracją dla tworzenia nowych rozwiązań dedykowanych seniorom, którzy borykają się każdego dnia z pewnymi ograniczeniami.

Firma Orange jest operatorem telefonii cyfrowej niezwykle wrażliwym społecznie, który w ramach swojej oferty wdraża usługi projektowane z myślą o najstarszych użytkownikach. Dlatego bardzo cieszy nas współpraca z tak otwartym i świadomym potrzeb seniorów partnerem.

W 2018 roku przeprowadziliśmy serię warsztatów dla seniorów w zakresie zwiększenia kompetencji cyfrowych. Pierwsze wspólne warsztaty przeprowadziliśmy w lipcu 2018 roku, podczas których seniorzy mieli możliwość pełniejszego zapoznania się z funkcjonowaniem smartfonów, a także poznali aplikacje, które mogą być przydatne w codziennym funkcjonowaniu.

Na jesieni Fundacja Zaczyn oraz firma Orange wspólnie przez kilka miesięcy prowadziły bezpłatne warsztaty w ramach Festiwalu Kompetencji Cyfrowych 60+ w różnych częściach Warszawy. W Miasteczku Orange odbyły się spotkania dotyczące m.in. bezpieczeństwa w sieci czy zasad dobrego zachowania w internecie.