W grudniu kończymy pierwszy kwartał realizacji programu rozwoju wolontariatu w Fundacji Zaczyn. Działania realizujemy w Warszawie i w zaprzyjaźnionej gminie Drobin. W działaniach uczestniczy już ponad 20 osób 60+, którzy każdego tygodnia poświęcają swój czas na działania wspólnotowe.

 

Fundacja organizuje działania wolontariackie od samego początku swojego istnienia. To jest część naszego DNA. Dekadę temu rozkręciliśmy organizację siłami wolontariuszy. Same cele określiliśmy w ramach partycypacyjnych warsztatów z udziałem seniorów, którzy potem stali się współpracownikami fundacji oferującymi jej swój czas i doświadczenie. Każdego roku angażowaliśmy kilkunastu wolontariuszy systematycznych i czasami, zwłaszcza przy okazji Parady Seniorów, nawet powyżej pięćdziesięciu wolontariuszy akcyjnych i średnio-terminowych. Ale po COVIDzie wiele naszych programów musieliśmy „przyciąć”. Teraz wracamy do pełnoskalowego programu wolontariatu długoterminowego. Chcemy rozwijać naszą wolontariacką rodzinę i w ten sposób lepiej realizować naszą misję. Ważne też jest samo promowanie działań wolontariackich wśród osób 60+ – powiedział Przemysław Wiśniewski, koordynator programu rozwoju wolontariatu.

Nasze nowe działania wolontariackie zostały zaplanowane na trzy lata. Program nazywa się Aktywni 60+ i jest finansowany ze środków Korpusu Solidarności Narodowego Instytutu Wolności. Prowadzimy działania w dwóch miejscowościach i w ramach programu oferujemy wolontariuszom 60+ nie tylko zadania do wykonania, ale przede wszystkim przeszkolenie, również cyfrowe, integrację, wiele atrakcji, a przede wszystkim satysfakcję z tego, że efektywnie zmieniają swoje środowiska lokalne. Chcemy żeby osoby 60+ czuły sprawczość i czuły się potrzebne – mówi Basia Falenczyk, wolontriuszka fundacji zaangażowana w organizację projektu, która dołączyła do Zaczynu w dzień po swoich 60. Urodzinach.

Obecnie w programie jest kilkanaście osób w Warszawie, przy czym część to wolontariusze systematyczni, część zaś osoby angażujące się w mniejszym stopniu. Pierwsza grupa spotyka się regularnie, zazwyczaj co tydzień, na zebraniach zespołu gdzie omawiane są plany i działania. Dodatkowo część osób reaktywuje redakcję pism Zaczynu „Zdaniem Seniora” oraz „Polityka Senioralna” świadcząc społeczną pracę nawet przez kilkadziesiąt godzin w miesiącu. Inne osoby dołączają by wesprzeć organizowane warsztaty, w tym warsztaty przygotowywania nowej edycji Parady Seniorów Dojrzali Wspaniali. Wszystkie osoby przeszły przeszkolenia obejmujące kilka spotkań.

Zespół programu uruchomił również działania w gminie Drobin na Północnym Mazowszu gdzie fundacja od lat prowadziła projekty społeczne dedykowane mieszkańcom 60+. Z lokalnym partnerem fundacja rozpoczęła nabór osób chętnych do uczestnictwa w programie wolontariatu, którzy następnie przeszli obszerne przeszkolenie w tym kilkudziesięciogodzinne szkolenie cyfrowe. Seniorzy z Drobina animują od października lokalną świetlicę, która była wcześniej czynna w ograniczonym zakresie godzinowym a obecnie działa przez minimum 5 dni w tygodniu. W miejscu tym, przy ul. Rynek 1, odbywają się systematyczne zajęcia prowadzone przez wolontariuszy i zaproszone przez nie osoby. Zajęcia są otwarte dla każdego, ale główne grupy odbiorców stanowią osoby starsze oraz młodzież.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważnym elementem działań projektowych stał się program mikro-grantów, które oferowane są grupom seniorów. By uzyskać środki na realizację pomysłu i pomoc merytoryczną trzeba w prosty sposób określić co chce się zrobić, dla kogo, jakimi metodami. Na jeden grant uczestnicy w liczbie minimum 4 osób mogli otrzymać do 2000 zł, pod warunkiem, że z działania, które przeprowadzą skorzysta minimum 10 osób. – W tym roku mieliśmy mało czasu, więc mikro-grantów zrealizowaliśmy jeszcze niewiele, ale jest to działanie, które stanowi znakomitą szkołę wolontariatu. Seniorzy z naszą pomocą wymyślają co chcą zrobić dla lokalnej społeczności, formułują wobec jakiej grupy chcą coś zaoferować, jaką potrzebę społeczną spełnić. Potem organizują te działania korzystając z zapewnionego w programie budżetu. Pomagamy oczywiście jak możemy, jeśli to potrzebne. Mam wrażenie, że osobom 60+ te działania są potrzebne bo dodają im wiatry w żagle. Uczestnicy nabierają poczucia własnej sprawczości, wiary  w swoje umiejętności i w to, że razem dadzą radę. To wzmacnia wolontariuszy, dodaje im odwagi – wyjaśnia Przemysław Wiśniewski.

 

Seniorzy w Drobinie przeprowadzili m. in. trzy warsztaty zdrowego żywienia i przygotowywania koktajli energetycznych, a także zorganizowali pięć warsztatów haftu krzyżykowego dla dzieci z drobińskiej szkoły. Zorganizowali także bal dla nieaktywnych społecznie osób starszych, często osamotnionych. Wzięło w nim udział aż 80 osób. Podobne projekty przeprowadzono w Warszawie. – Były one dedykowane osobom spoza grupy wolontariackiej bowiem ideą wolontariatu nie jest prowadzenie działań korzystnych dla siebie samych, ale dla innych ludzi, których jakość życia można poprawić i których można włączyć w relacje społeczne i życie obywatelskie – dodaje Basia Falenczyk.

Program będzie rozwijany aż do połowy roku 2026 r. W i kwartale roku 2024 r. nastąpi uruchomienie strony internetowej projektu. Powstanie też specjalne konto na Facebooku dokumentujące postępy projektu. Będą realizowane działania zachęcające osoby starsze z całej Polski do wzięcia udziału w projektach wolontariackich na ich terenie. Planowana jest także realizacja filmu dokumentalnego o uczestnikach projektu.