Już w lutym 2015 ukaże się pierwszy numer pisma „Polityka Senioralna” – eksperckiego kwartalnik przeznaczonego dla urzędników, samorządowców oraz aktywistów organizacji pozarządowych. Pismo będzie za darmo dostępne w wersji drukowanej oraz elektronicznej. Fundacja ZACZYN wyda je ze środków własnych.

W pierwszym numerze m. in. artykuły dr Jolanty Perek-Białas, dr Piotra Szukalskiego, prof. Marii Zrałek, dr Magdaleny Rosochackiej-Gmitrzak, dr Anny Krajewskiej, dr Marioli Racław, Rafała Bakalarczyka, Hanny Misiewicz, Przemysława Wiśniewskiego, Bartka Kozka, Pawła Łuczaka, Barbary Dziubińskiej,  Pawła Dombrowskiego, Lecha Merglera, Martyny Dominiak. W numerze wywiady ze współtwórcami i badaczami polityki senioralnej; dobrze praktyki samorządów i organizacji pozarządowych; omówienie strategii rządowych i zmian legislacyjnych.

Wersja drukowana pisma zostanie rozdystrybuowana drogą pocztową do osób zajmujących się sprawami seniorów. Wersja elektroniczna trafi do 11 000 dodatkowych adresatów i będzie dostępna bezpłatnie na stronach internetowych www.zaczyn.org i www.zdaniemseniora.pl

unnamed