Przemysław Wiśniewski  – doktorant na Wydziale Zarządzania UW, trener i ewaluator, ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpracuje z podmiotami ekonomii społecznej oraz administracją publiczną. Uczestniczył w zespole wdrażającym Rządowy Program na rzecz Aktywności Osób Starszych 2012-2013.  Autor książki „(NIE)ZRÓWNANE. Kobiety w systemie nauki w Polsce” >>> Elżbieta Hołoweńko – w fundacji najstarsza […]

Do naszych najbliższych partnerów z którymi systematycznie współpracujemy i z którymi mamy zawarte umowy partnerskie należą:   Stowarzyszenie Nasz Drobin  – www.naszdrobin.pl Fundacja Dialogu Społecznego – www.fundacja-dialog.pl Fundacja Strefa Zieleni – www.strefazieleni.pl Urząd Miasta i Gminy Drobin Centrum Społeczne Marszałkowska 1 w Warszawie Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemczewo Centrum Aktywności i Integracji w Drobinie  

Współpracujemy z organizacjami: Fundacja Strefa Zieleni – Warszawa Fundacja Dialogu Społecznego – Bielsk Stowarzyszenie Nasz Drobin – Drobin Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemczewo – Niemczewo   Współtworzymy: Centrum Społeczne Marszałkowska 1 w Warszawie Centrum Aktywności i Integracji w Drobinie    

W każdym wieku można nauczyć się pływać, zacząć mówić po chińsku, zbudować nowy dom. Tak przynajmniej sugerują krzykliwe i nie zawsze przekonujące slogany przekonujące nas, że zawsze możemy zrealizować nowe pomysły i zmienić życiowe strategie. Zapewne wielu ludziom się to udało, ale nie udawajmy, że w każdej sytuacji udaje się pokonać bariery i osiągnąć sukces, […]

Zapraszamy na debaty „Zdaniem Seniora”

Sprawy i problemy osób starszych traktowane są w debacie publicznej jako marginalne. Rzadko poruszają je media opiniotwórcze czy agendy społeczeństwa obywatelskiego. Publiczne instytucje nie prześcigają się we wdrażaniu odpowiednich dla seniorów rozwiązań. Wciąż również brakuje inicjatyw w ramach których mogą rozwijać się osoby starsze. Zauważalne jest również stereotypowe i protekcjonalne traktowanie seniorek i seniorów przez […]