Dyrektor Fundacji Zaczyn Przemysław Wiśniewski został członkiem jury prestiżowej Nagrody Karty Różnorodności przyznawanej co roku najbardziej wartościowym inicjatywom pracodawców na rzecz różnorodności, równości i włączenia (DEI).

Firmy, organizacje, uczelnie, instytucje publiczne i samorządy mogą wysyłać zgłoszenia konkursowe do 23 lutego 2024 r. Ogłoszenie wyników będzie miało w trakcie uroczystej gali, która odbędzie się 23 kwietnia 2024 r.

Swoje inicjatywy z obszarów różnorodności, równości i włączania mogą zgłaszać firmy o dowolnej wielkości, samorządy, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, instytucje kultury oraz instytucje publiczne. Do działań obejmujących zakresem założenia konkursu należą m.in. inicjatywy  na rzecz grup zagrożonych dyskryminacją, cykle szkoleniowe i edukacyjne, współpraca międzysektorowa w obszarze różnorodności, ale też dokumenty wspierające zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy.

Nagrody Karty Różnorodności zostaną przyznane w trzech kategoriach: DEI w biznesie,; DEI w sektorze pozabiznesowym; DEI w samorządach. W kategorii DEI w biznesie zostaną wyłonieni laureaci/laureatki w obszarach: partnerstwo (za współpracę międzysektorową przy realizacji działań na rzecz zarządzania różnorodnością); aktywizm korporacyjny (za zabranie głosu w sprawie istotnej społecznie); zarządzanie kryzysem uchodźczym (za działania na rzecz włączenia społecznego migrantów i migrantek); wolontariat pracowniczy (za projekt wolontariacki związany z zarządzaniem różnorodnością); nowatorskie podejście (za nowatorskie działanie na rzecz zarządzania różnorodnością).

W tegorocznym jury znalazło się kilkudziesięciu ekspertów reprezentujących takie instytucje jak: Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet SWPS, Polska Akcja Humanitarna, Urząd m. st. Warszawy, Fundacja La Strada, Bank BNP Paribas, Orange Polska, CD Projekt Red, Wedel, mBank, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Integracja.  W pracach jury weźmie udział również Dyrektor Fundacji Zaczyn, Przemysław Wiśniewski. Pełen skład jury wygląda następująco: Jury – Forum Odpowiedzialnego Biznesu (odpowiedzialnybiznes.pl)

Wybraną akcję można zgłosić  poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/nagroda

Czym jest Karta Różnorodności?

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, objęta patronatem Komisji Europejskiej. Celem Karty jest promowanie równości i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Jest ona realizowana w 26 krajach Unii Europejskiej. Od 2012 roku Karta Różnorodności jest obecna w Polsce, program koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Karta to pisemne zobowiązanie, podpisywane przez organizację, które obliguje ją do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy. Wiąże się też z decyzją o działaniu na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość organizacji do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Pracodawcy decydujący się na implementację tego narzędzia, działają na rzecz spójności i równości społecznej. Obecnie w gronie sygnatariuszy Karty Różnorodności znajduje się 286 organizacji.