Przemysław Wiśniewski, Prezes Fundacji Zaczyn weźmie udział w XV jubileuszowej edycji Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, która odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Będzie to kolejne spotkanie łączące liderów samorządu i finansów, stanowiące platformę pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów. Piętnasta edycja Forum obejmie 15 równoległych konferencji oraz liczne wydarzenia towarzyszące.

W programie Forum znajdzie się ponad 90 paneli i debat, wśród nich zaplanowano panel „Jakość życia seniorów”, przedstawiciel Zaczynu, Przemysław Wiśniewski weźmie udział w jego części zatytułowanej „Wyzwania dla społeczności lokalnych związane z procesem starzenia się polskiego społeczeństwa. Gospodarka senioralna, kodeks dobrych praktyk polityki senioralnej”.

Fundacja Zaczyn sprawuje uroczysty patronat nad tegorocznym Samorządowym Forum Kapitału i Finansów. Poniżej pełna lista uczestników panelu „Jakość życia seniorów”:

 1. Budownictwo senioralne. Lokalna strategia mieszkaniowa

Moderator: dr inż.. Arch. Iwona Benek, LAB 60+, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Paneliści:

 • Maria Zrałek, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
 • Piotr Mync, Wiceprezydent Stargardu Szczecińskiego
 • Grażyna Szotkowska, Prezes Szczecińskiego TBS Sp. z o.o
 • Sławomir Najnigier, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska
 • Wojciech Saługa, Marszałek województwa śląskiego
 1. Narzędzia finansowania dla JST w zakresie mieszkalnictwa i innych usług społecznych skierowanych do osób niesamodzielnych

Moderator: przedstawiciel Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

Paneliści:

 • Agata Miśkowiec, Dyrektor Działu Współpracy z Samorządami, KIGS
 • Marian Ochociński
 • Wojciech Student, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rybnika ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, UM Rybnik
 • Przedstawiciel Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwo Rozwoju
 1. Przestrzen przyjazna seniorom. Nowe technologie w zakresie sprawowania opieki i wsparcia osób starszych (telemedycyna, teleopieka, zintegrowane systemy zarzadzania dla gmin)

Moderator: prof. Maria Zrałek, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Paneliści:

 • Mariola Wytrykus, Deloitte
 • dr inż.. Jarosław Bułka Laboratorium Biocybernetyki Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Dyr. Działu Nowych Technologii KIGS
 • Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Urząd Miasta Krakowa
 • Tadeusz Durczok, Prezes Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej
 1. Turystyka, rekreacja, rehabilitacja jako segment usług senioralnych. Senior jako Klient Karty Seniora

Moderator: Jakub  Mazurkiewicz, Ogólnopolska Karta Seniora

Paneliści:

 • Łukasz Salwarowski, Prezes Programu Ogólnopolska Karta Seniora
 • Ewa Kulis, Kierownik Projektu Kongres „Obywatel Senior”, Parkowa Akademia Wolontariatu Park Śląski
 • Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Federacja Konsumentów
 • Beata Moskal Słaniewska, Prezydent Świdnicy
 1. Modele opieki nad osobami starszymi w zakresie opieki dochodzącej i opieki stacjonarnej

Moderator: Katarzyna Bieniek, KIGS

Paneliści:

 • Marian Ochociński
 • Beata Tokarz-Kamińska, Członek Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”
 • Tomasz Pactwa Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Urząd m. st. Warszawa
 • Krzysztof Kwiatkowski, NIK
 1. Wyzwania dla społeczności lokalnych związane z procesem starzenia się polskiego społeczeństwa. Gospodarka senioralna, kodeks dobrych praktyk polityki senioralnej

Moderator: Marzena Rudnicka, Prezes Krajowego  Instytutu Gospodarki Senioralnej

Paneliści:

 • Przemysław Wiśniewski, Prezes Fundacji Zaczyn
 • Krzysztof Kasprzycki, Doradca Burmistrza, UM Piaseczno
 • Waldemar Zbytek, Wiceprezes WIB