Fundacja ZACZYN działa na rzecz włączenia osób starszych w aktywności obywatelskie. Naszym celem jest wzmocnienie aktywności społecznej seniorów i wzmocnienie głosu osób starszych w debacie publicznej. Fundacja stara się wyposażyć osoby 60, 70 czy 80+ w kompetencje pozwalające na swobodne prowadzenie działań społecznie użytecznych, rozwijających społeczności lokalne oraz rzeczniczych.

 

znak_zaczynPARTYCYPACJA OBYWATELSKA

Angażujemy osoby 60+ w aktywność obywatelską poprzez cykliczny program edukacyjny „Zdaniem Seniora”, realizację programów wolontariatu międzypokoleniowego, projekty edukacyjne i konsultacje społeczne. Trwale włączamy osoby 60+ w aktywności wspólnotowe, od których oddalili się bądź wcześniej w nich uczestniczyli jedynie w ograniczonym zakresie. Przekazujemy niezbędne kompetencje do obywatelskiego działania we współpracy z ludźmi w każdym wieku. Budujemy wspólnotę międzypokoleniową, wzajemnie ucząc się od siebie. Pobudzamy postawę obywatelską i wiarę we własne możliwości, by aktywnie brać udział w aktywnościach partycypacyjnych.

znak_zaczynUPOWSZECHNIANIE WIEDZY

Ważnym elementem naszej działalności jest troska o dostęp do informacji. Prowadzimy badania naukowe,monitorujemy na bieżąco wiadomości dotyczące rynku senioralnego, polityki senioralnej oraz ekonomii społecznej, by móc później przekazać w przystępny sposób tę wiedzę seniorom czy samorządowcom. W ramach działalności wydawniczej prowadzimy pisma, które umożliwiają nam dotarcie z informacją do jak największej grupy osób. „Polityka Senioralna” to jedyne w Polsce pismo eksperckie, a „Zdaniem Seniora”, jedyne autentyczne senioralne i w pełni profesjonalne pismo, tworzone w większości z dziennikarzy 60+.

znak_zaczynBUDOWANIE WSPÓLNOTY MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

Nasza Fundacja jako jedna z nielicznym składa się z zespołu realnie międzypokoleniowego. Czerpiemy z tego doświadczenia, dzięki czemu możemy trwałe włączać osoby 60+ w aktywności społeczne, od których oddalili się bądź wcześniej ich one nie interesowały. Przekazujemy kompetencje niezbędne do obywatelskiego działania we współpracy z ludźmi w każdym wieku. Nasze programy realizujemy m.in. we własnych Centrach Społecznych, zarówno w Warszawie, jak i w niewielkich gminach mazowieckich. Wspieramy również inne organizacje senioralne, które zapraszają nas do współpracy.

 

znak_zaczynINTEGRACJA CYFROWA

Dzięki naszym działaniom międzypokoleniowym stworzyliśmy projekty integracji cyfrowej, by wkluczyć seniorów i seniorki w komunikację elektroniczną i tym samym ułatwić im codzienne funkcjonowanie. Do tysięcy osób 60+ w całej Polsce docieramy dzięki dwóm metodom szkoleniowym. Organizujemy kursy komputerowe od podstaw, przekazując nowoczesnymi metodami tylko tę wiedzę, z której seniorzy i seniorki będą mogli skorzystać. Pogłębiamy także już zdobyte umiejętności poprzez zaawansowane kursy wykorzystywania Internetu.

znak_zaczynPARADA „DOJRZALI WSPANIALI” I PIKNIK POKOLEŃ

Zainspirowani pomysłem słynnej DJ Wiki stworzyliśmy projekt Parady Seniorów i Pikniku Pokoleń „Dojrzali Wspaniali”. W dotychczasowych edycjach Parady wzięło już udział 30 000 osób z ponad 60 miejscowości ze wszystkich województw. Co roku docieramy z kampanią społeczną dotyczącą warunków życia najstarszych z nas do 20 milionów osób. Razem pokazujemy ogromny potencjał społeczny osób 60+, przełamując liczne stereotypy. Przybliżamy też Polakom i Polkom wyzwania starzenia się. Co roku upominamy się o stworzenie spójnej polityki senioralnej państwa.Więcej o Paradzie: Parada Dojrzali Wspaniali

znak_zaczynZMIANA WIZERUNKU OSÓB 60+

Prowadzimy liczne projekty, których celem jest poprawa wizerunku osób 60+. Łamiemy stereotypy i budujemy mosty pomiędzy pokoleniami. Jedną z kampanii flagowych jest akcja „Zauważeni” prowadzona wspólnie z TVN i magazynem Uwaga!. jest to największa w Polsce akcja społeczne i edukacyjna dotycząca wyzwań starzenia się. Aby zaangażować w nią młodsze pokolenie zorganizowaliśmy wraz z redakcją programu ogólnopolski konkurs dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnym. Ideą jego jest zapoznanie młodzieży z sytuacją osób starszych w naszym kraju i uruchomienie międzypokoleniowej współpracy i komunikacji w środowiskach lokalnych. Więcej o akcji na: www.zauwazeni.tvn.pl