pobrane

Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz przesłała informację na temat naszego magazynu eksperckiego Polityka Senioralna
perckiego Polityka Senioralna. W informacji Pani Rzecznik pisze: Magazyn ekspercki prezentujący sytuację coraz większej grupy osób starszych stanie się niewątpliwie ważnym głosem w dyskusji na temat możliwych działań i rozwiązań wspierających aktywny udział seniorów w życiu społecznym. Pozwolę sobie życzyć całemu zespołowi dziennikarskiemu wielu sukcesów w tej ważnej i potrzebnej pracy. 

W imieniu całego zespołu redakcyjnego dziękujemy za życzenia i za docenienie naszej pracy!